English

Storbua

Rauma

Kort om turen

Fin skitur til en flott topp mellom Rauma og Stordal. Turen går i fint terreng blant masse flotte topper.

Ruteskildring

Turen er her beskrevet fra Månvassetra (bomveg) som først er tilgjengelig ut på våren. Hvis denne ikke er åpen må en gå fra Skare, som er ca. 40 min. ekstra. Fra parkeringsplassen følg lia opp gjennom setra og videre på ryggen til venstre for elvedalen. Følg denne ryggen, til det går ned til hyttene ved Månvatna. Kryss elva på bro og opp lia på andre siden. Fortsett opp til terrenget legger seg litt før toppen av Litlebua. Rund dette fjellet til botnen mellom Kvassetind og Storbua. Fortsett inn botnen og opp til skaret mellom Kvassetind og Storbua. Følg ryggen opp til Storbua, bratt midtparti på ryggen. Vær oppmerksom på store toppskavler til venstre for toppryggen bort til varden. Kilde:
Skitur
Blå
Lengde
6,13 km en vei
Stigning
1126 m
Tidsbruk
4 t. 20 min.

Løype på kart

Køyreskildring
Print ut