English

Stafsethneset tuslesti

Ålesund

Kort om turen

Velkommen til tuslestien på Stafsethneset- Verdas fyrste tuslesti!

Å tusle: Tyder å gå smått og stillferdig (tasse, subbe) omkring. Ein tuslesti er ein friluftsinstallasjon over ein kortare strekning. Med humor og fantasi prøver vi her å få fram friluftslivet sine gleder og positive sider, ikkje minst sett i høve til den psykiske helsa. Stafsethneset tuslesti følgjer stien på sørsida av neset og er berre nokre hundre meter lang. NB! Nyt tuslestien i eit roleg tempo. Teksten over, som Sunnmøre friluftsråd (tidl. Ålesund og omland friluftsråd) står for, finner du på et skilt under parolen 'Tuslesti'. Dette er noe av det første som møter deg ved turstarten.

Langs stiene er det flere slike skilt og installasjoner. Se også lenken 'Stafsethneset friluftsområde' lengre nede på denne siden for mer informasjon over området.

Teksten på skiltet, som er kopibeskyttet © 2010, er gjengitt her med tillatelse fra Ålesund kommune: Stafsethneset var eitt av dei to fyrste områda i Møre og Romsdal som vart statleg sikra, og er om lag 26 dekar stort. Eigendommen omfatter arealet frå parkeringsplassen og vestover neset. Dette er eit spennande område med sjølve handelshuset og hagen, saman med kulturlandskapet heilt ut til den gamle dampskipskaia.

Vegsund var eit strategisk knutepunkt mellom Ålesund og bygdene ikring. Her vart det tidleg lagt til rette med båtfrakt over sundet. Alt så tidleg som på 1500-talet kom det i gang både handels- og postteneste på staden.Hovudhuset er frå ca.1850. Det vart bygd av danneborgriddaren Sivert Olsen Hatlemark. Han dreiv både med handel og gardsdrift, og var spesielt interessert i sauehald. I 1891 vart garden Vegsund delt i fleire bruk, og sjølve handelsstaden fekk namnet Hagen. Eigendomen vartdette året kjøpt av Ananias Didriksen Stafseth. Saman med kona Johanne Karoline Barman og borna Ole, Livius og Dagny dreiv han både postopneri, båtfrakt (fløtt til og frå Sula) og handel. Heile neset fekk etter dette namnet sitt frå denne eigaren. Mor Johanne og dottera Dagny laga til standsmessig hus og hage. Det vart leigd gartnar som la til rette hagen med terassar og gangvegar. Hagen hadde mange sjeldne tre, busker og stauder og ein flott frukt og bærhage. Kristtorn vart brukt til produksjon av kransar, og hasselskogen vart hausta. Spor av dette finn vi både rundt huset og elles på eigendommen.

I 1938 vart Vegsundbrua opna.Så lenge lokalbåten gjekk var staden fortsatt ein samlingsstad, men Stafsethneset vart liggjande meir og meir avsides til i høve til trafikken. Det vart likevel drive handel og postopneri her heilt fram til midten av 1950-talet. Dagny vart den som levde lengst av dei tre barnlause syskjena. Mot å få burett på Stafsethneset fram til ho døydde (i 1961), skøytte ho frå seg eigendomen til Borgund kommune (som i 1968 vart del av Ålesund kommune).

I tillegg til alt dette er det også geocacher i området: http://www.geocaching.com/geocache/GC4DK0C_ka-9-stafsethneset

Se mer om geocaching på http://www.gcinfo.no/  

Ruteskildring

Dette er en lett og enkel tur som egner seg for store og små. Store deler av området er tilrettelagt for rullestol, selv om stiene ikke er brede nok til at to rullestoler kan passere hverandre over alt. Det er mulig å sykle på grusgangene også.

Sunnmøre friluftsråd har satt opp ei grindstove på nordsida, og på sørsida finnes et toalett, men dette er vinterstengt. Lenken over viser godt området, det er ikke stort, men innholdsrikt. Stiene er godt synlig, med unntak av den midterste som går fra sauefjøset, rett nord for parkeringsplassen, og østover midt over neset. Dette er stort sett gress, og ikke fremkommelig for rullestol. Sørover forbi hovedbygningen mot sundet går det en grusvei som følger sundet helt til det vestligste punktet på neset. Her svinger stien mot nord og følger sjøen, forbi bålplassene og Stafsethnaustet tilbake til parkeringen. Det er ikke mulig å kjøre rundt hele denne runden med rullestol pga. deler av den går på gress. Nord fra parkeringsplassen går det en grusvei over til Stafsethnaustet og en bålplass, som burde være tilgjengelig også for rullestolbrukere, kanskje med noe hjelp. Man får ikke plass til rullestolene rundt selve bålet da det er montert sitteplasser i et rektangel rundt selve grua.

Tilkomst og parkering

Tilkomst fra Ålesund/Spjelkavik: Følg E39 mot Sulesund, ca 1 kilometer etter at du har kommet ut av Blindheimstunnelen kommer du til et kryss. Det er skiltet mot Humla. Vi tar av til høyre her og kjører av E39 og opp en liten rampe. På toppen av denne er det igjen skiltet mot Humla, vi følger skiltet mot høyre/vest her også. Vi tar så første vei til venstre (Vegsundvegen), skiltet Helse Møre og Romsdal. Kjør denne veien til endes. Slutten av denne veien går ned en liten bakke mot parkeringen. Utenom opningstid kan ein også parkere ved Vegsund barnehage eller Blindheim Barneskole. 

Fottur
Grønn
Lengde
0,62 km rundtur
Stigning
10 m
Tidsbruk
10 min.
Sesong
Vinter, Vår, Sommer, Høst
Høyeste punkt
20 moh
Merking
Både skiltet og merket
Mobildekning
Ja

Løype på kart

Underlag Lengde i km
Grus 0,7

Offentleg transport

Anna

For noen år tilbake ble sparebanken på Blindheimsenteret ranet. Pengene ble tilfeldigvis funnet her på Stafsethneset, av en som holdt på å trene hundene sine i søk etter mennesker, evt. ting med menneskelukt på... Er usikker på om han var medlem av Norske Redningshunder (http://www.norske-redningshunder.no) eller Sunnmørehundeklubb (http://www.smhk.org), mulig han var medlem begge plasser. Lenke til en artikkel i Dagbladet: http://www.dagbladet.no/nyheter/1998/01/07/50483.html, og her er en tilsvarende lenke til VG: http://www.vg.no/nyheter/innenriks/ba-gud-tilgi/a/6520/ Regner med at overraskelsen var stor da hunden markerte funn på noen hundretusen kroner...

Kart

Sykkylven Blad 1219 IV i M711 serien, eller 'Ålesund' i Norge-serien

Lenke til turskildring

Stafsethneset friluftsområde
Køyreskildring
Print ut