English

Stabbeskaret

Rauma

Kort om turen

Populær tur inn til Trolltindene der en får utsikt ned i Romsdalen i skaret mellom Stabben og Semletind. Turen går mye i ur og gir et flott skue innover Trolltindene.

Ruteskildring

Følg Fv 63 Trollstigvegen. Parker utenfor kafeen på Trollstigen, i turistsesongen bruk plassen lengst borte fra resturanten. Følg gangveg som krysser elva ved bygget og mot utkikksplassen. Ta av på godt merket sti opp til høyre, like før gangvegen begynner å gå ned trapper til utkikken. Kort bratt parti sikret med kjetting leder opp til et platå med anleggsveg som leder inn mot elva som kommer fra Stigbotn. Bratt oppstigning til høyre for elva leder opp til Stigbotn. Herfra er stien tydelig merket med varder. Følg høyrekanten av Stigbotn først, før den krysser over ura til venstrekanten av Stigbotn. Herfra er det slak stigning oppover til en rygg som følges innover til ei ny grov ur med bratt stigning. Følg vardene opp gjennom ura til terrenger legger seg litt igjen. Følg en senking i ura videre oppover til en ser baksiden av Trolltindene. Herfra følges dalen over en liten bre, og deretter ura til venstre for breen videre innover til frokostplassen. Frokostplassen ligger helt på kanten til venstre i laveste punktet før det går opp igjen mot Trolltindene. Fortsett oppover ryggen mot Semletind og opp i skaret (laveste punktet) mellom Semletind og Stabben. Det er og mulig å fortsette innover til Bruraskaret der en kan se ned selve Trollveggen. Stien inn dit tar av til venstre et par hundre meter før skaret. Kilde:
Fottur
Rød
Lengde
5,16 km en vei
Stigning
804 m
Tidsbruk
4 t. 35 min.

Løype på kart

Køyreskildring
Print ut