English

Sotnakken

Molde

Kort om turen

Toppen av Sotnakken ligger 260 m.o.h. Turen går i Molde kommunes ytterkant, mot Nesset. Osen er verna naturreservat.

Ruteskildring

Turen starter ved Risan Bilverksted i Osen. Parker på Statskog sin plass på sørsida av Sotåa. Gå tilbake over brua, følg skilting og du kommer inn på veien til Sotnakken. Følg grusveien til den stopper ved ei ny hytte. Følg merking videre 2-300 m. Siste 100m går over et beiteområde hvor det kan være dyr som beiter. Følg i så fall strømgjerdet i nordkanten av beitemarka frem til turkassa.

Fra kassa og opp til nordre Sotnakkvatn (328m.o.h.) er det bare noen få hundre meter. Da er du inne i Barsteinstjernet naturreservat, og står helt på grensa til Nesset kommune. Derfra er det også merket sti sørover til Remma (596m) og Storhaugen (616 m), med utsikt over Langfjorden og Ranvika. Kartkoordinater: N: 6961149.0 Ø: 438142.0 Kontaktperson: Terje Stavik – mobil: 95800128

Tilkomst og parkering

Turen starter fra Risan Bilverksted i Osen i Molde kommune. Fra Molde sentrum kjører du E39 til Hjelset, videre rett frem og inn på Rv62 mot Kleive. I Kleive sentrum skal du ta av fra Rv62 og inn på Fv406 mot Osen. Etter at du har passert Oselva, kjører du ca 1,5km vestover langs fjorden og kommer til startstedet, Risan bilverksted, ca7,5km fra Kleive. Fra Kristiansund kjører du E39 forbi Batnfjorden, over Fursetfjellet og ned til krysset ved Hjelset. Her tar du av E39 og kjører til venstre, i
Fottur
Blå
Lengde
4,63 km en vei
Stigning
257 m
Tidsbruk
3 t. 0 min
Høyeste punkt
268 moh
Mobildekning
Delvis

Løype på kart

Offentleg transport

Buss til Kleive i Molde kommune. Se http://www.frammr.no

Anna

Kart

Turkart Kristiansund 1:50 000
Køyreskildring
Print ut