English

Solemssetra frå Litlvika

Surnadal

Kort om turen

Dette turmålet er ei lita naturperle som ligg på ein lun rabb i lia over Hamnesfjorden. Setra ligg ikkje høgare enn litt i overkant av 300 meter over havet, men har likevel ein utsikt som gjer ei bratt li vel verdt å gå. Dette er ein tur som passar som kvardagstrimtur, men også som søndagstur med dei minste. Turen går etter ei av to ulike merka ruter opp mot setra. Ruta vi beskriv her, er brattare enn den andre. Til gjengjeld kjem du mykje fortare opp til flotte utsiktspunkt som du kan nyte oppover lia. Viss ein følgjer den andre merka ruta ned igjen, kan dette også bli ein fin rundtur.

Rutebeskrivelse

Parkerer du på merka plass på nersida av vegen i Litlvika. Gå ca. 100 meter vidare utover og ta inn på skogsvegen på øversida av vegen. Herifrå følgjer du skogsvegen oppover lia og til endes. Deretter tek du inn på stien som går vidare heilt fram til seterstølen. Her er det fint å raste på det flotte utsiktspunktet framfor seterskjelet til Oppistua på Solem. Du kan så velje å gå same veg tilbake til Litlvika. Som sagt tidlegare er det óg merka ei anna rute opp til setra. Viss du følgjer denne merkinga ned igjen, kjem du ned på bygdevegen der du møtte den første skiltinga på køyreturen utover. Dette kan derfor også bli ein fin rundtur.

Adkomst og parkering

Frå Bele i Bæverfjord tek du av i krysset mot Flessa. Køyr til Solem, ca. 4 km. Herifrå er ei anna rute merka opp mot Solemsetra. Køyr forbi denne første skiltinga og vidare ein stor kilometer til Litlvika. Her parkerer du på merka plass på nersida av vegen. Parkering ved startpunkt.
Fottur
Blå
Lengde
1,9 km en vei
Stigning
300 m
Tidsbruk
1 t. 45 min.

Løype på kart

Valg for kartet:

Underlag Lengde i km
Sti 0,8

Offentlig transport

Nei

Annet

Viss du går rundtur: Lukk grinder etter deg!

Kart

Turkartet «Fjordruta» (1: 100 000), friluftskart for Surnadal
Kjørebeskrivelse
Print ut