English

Solavågsfjellet fra Ramsvika

Sula

Kort om turen

Dette er en flott tur i fint terreng. Denne rundturen som beskrives her gir deg to toppunkter: Storskarnakken (230 m.o.h.) med god utsikt mot Storfjorden og Sunnmøralpene i sør (på tide å hogge ned noen trær?). Her er det ett par solide benker som står ute hele året. Det er bratt ytterst på kanten så pass på unge/barn. Det andre høydepunktet er Solevågsfjellet eller Trollhaugen (som det også heter 263 m.o.h.). Turen er relativ tørr, men det er noen små bekker og myrlendt terreng som skal passeres. På denne turen er det kun én bratt bakke som skal forseres, fin rasteplass på toppen av denne v/Ramsvikstølen. Ellers er det flere benker/spisebord på veien bort til denne bakken.Man kan godt gå samme vei tilbake, men nedstigningen i Solavågen er enkel og grei. Du havner bare ett par hundre meter fra parkeringsplassen. Samme som start.

Ruteskildring

Like etter parkeringsplassen står det en stor informasjonstavle oppslått med opplysninger over turområdet. Fra starten ved Høghaugen følger man en god traktor-, skogsvei til en bro som går over veien. Det står her skiltet til 'Furneset'. Da området er mye brukt er stiene tydelige og godt skiltet. Det er i grunn bare å følge tråkket, og skiltingen til 'Trollhaugen' så kommer dere frem. Løypen er også merket med blå maling på trærne. Som tidligere nevnt så er det kun en bratt bakke på denne turen. Denne, samt lengden på turen er det som ligger til grunn for at den er gradert som blå fra min side. Krever ingen spesielle forberedelser, eller utstyr.Hoggorm og flott er i området - samt en del hjortedyr. NB: Distanser etc. nedenfor er uten løypa ut til Storskarnakken. Tar dere turen ut, anbefales, så blir den totale lengden på turen ca. 300 meter lengre. Det er relativt flatt terreng ut - gradering grønn, på grei sti.Er dere heldig så får dere også se havørn som fra tid til annen holder til i området.

Tilkomst og parkering

Beste startpunkt er ved Verpingsberga/Høghaugen, Solavågen. Skogsbilveien blir fulgt til enden, derfra går veien over i en sti/rås mot klippene over Eikremsvika. Verpingsberga/Høghaugen, Solavågen. Se offentlig transport, hvis det er fullt her er alternativ parkering ved Solavågenfergekai. Der er det en stor oppstillingsplass for biler. Turen blir da totalt ca. 3 kilometer lenger, på asfaltert vei. Det er i skrivende stund ingen parkeringsavgifter i området.
Fottur
Blå
Lengde
4,5 km tur/retur
Stigning
240 m
Tidsbruk
1 t. 45 min.

Løype på kart

Underlag Lengde i km
Asfalt 0,5
Sti 2,3

Offentleg transport

Man kan ta buss til Solavågen fergekai. Gå noen meter tilbake over broa, følge veien forbi aldersboligen oppe i Pebakken. I krysset på toppen av bakken tar man så til venstre, og følger denne til enden. Her er skogsveien skiltet, på høyre side av veien. Denne ekstra turen er på ca. 1,5 kilometer hver vei, på asfalt. Se internett: http://www.frammr.no/ (Sularuta)

Anna

Solevågsfjellet er et relativt urørt skogsområde fra fjorden opp til ca 260 moh. Området er rikt på kontraster, med skog i de fleste eksposisjoner og har derfor ulike typer vegetasjon. Ei sørvendt frodig og artsrik li med varmekjære og oseaniske arter som breiflangre, ramsløk, trollbær og furuvintergrønn. Nordvendte lier har mere fuktpreget vegetasjon, bl.a mosearten storstylte. Flere sørvendte partier har grov og virkesrik furuskog. De ytre kyststrøkene på Vestlandet representerer noe av den mest særegne barskogen vi har i Skandinavia, noe som både skyldes den måten været strukturerer skogen og trærne på, og at skogen er førstegenerasjon tilvokster på gammel beite- og kulturmark. Solevågsfjellet er kanskje det viktigste typeområdet for denne vegetasjonsseksjonen i vårt fylke. Området er vernet som barskogsreservat. Området er målt opp og koordinatfestet. KiLDER: NINA Utredning 031, DN 1992:9 Lenke til forskriften: http://www.lovdata.no/for/lf/mv/mv-19991217-1444.html Se også: http://dnweb12.dirnat.no/nbinnsyn/asp/faktaark.asp?iid=VV00000884 http://www.naturbase.no

Kart

Sykkylven M711 serie Blad 1219 IV og Ålesund i turkart serien
Køyreskildring
Print ut