English

Soggemoen - Grindøya

Rauma

Kort om turen

Kort, men fin tur som går like veg hovedvegen til Isterdalen. Koselig terreng langsmed Istra på slutten.

Ruteskildring

Turen kan gåes i begge retninger. Parker ved Trollstigen Resort. Kryss vegen og ta av på sti inn i skogen. Følg skilt til Grindøya. Forbi Soggemoen går stien under strømledningene. Etterhvert kommer en inn på adkomstvegen til to hus. Følg denne forbi begge husene, og etter garasjen til det siste huset hold rett fram inn i skogen. Stien går nå nedover mot elva, og etterhvert følger den elvekanten et stykke fram til en møter hovedvegen til Isterdalen, ved Grindbrua. Herfra kan en følge samme veg tilbake, eller en kan følge vegen tilbake til utgangspunktet. Kilde:
Fottur
Grønn
Lengde
1,89 km en vei
Stigning
45 m
Tidsbruk
1 t. 5 min.

Løype på kart

Køyreskildring
Print ut