English

Søviksetra

Rauma

Kort om turen

Bratt sti opp til et flott utkikkspunkt like over fjorden.

Ruteskildring

Ta av fra hovedvei rett vest for Søviksvingen (liten traktorvei opp i skogen) og parker etter ca. 40 m. Følg traktorvei videre oppover til skilt som viser til høyre mot Søviksetra. Følg sti gjennom skogen til nytt skilt (SS). Herfra slynger stien seg jevnt bratt oppover skogen på god sti. Etter at stien legger seg er det et litt bratt og utsatt parti forbi Trongen (langsmed en bratt hammer). Etter Trongen er det igjen et bratt parti opp et skar, før stien etter ca 150m går slakt rett ut til venstre. Stien runder ryggen fram til setra. Det er et fint utkikkspunkt i et lite skoghold på kanten, ca 200 m etter setra. Det er også mulig å følge sti videre til Nonshaugen og Skarven. Kilde:
Fottur
Rød
Lengde
1,36 km en vei
Stigning
468 m
Tidsbruk
1 t. 55 min.

Løype på kart

Køyreskildring
Print ut