English

Sørtussen

Gjemnes

Kort om turen

Sørtussen (907 moh) ligger på grensa mellom Eide og Gjemnes. Fra Eide er Sørtussen et godt synlig fjell med sine flere hundre meter høye stup, og ser utilgjengelig ut på ski. Men fra Åndal i Gjemnes er dette en fin skitur opp til et av Nordmøres høyeste stup. Hvor lang turen er avhenger av hvor langt du kan kjøre inn mot Åndalsetrene. Veien er ikke vinterbrøytet, men det er ofte oppkjørt helt inn til stigningen opp til Åndalsetra

Ruteskildring

Fra bilen følger du veien opp til Åndalssetra. Litt etter setra skrår du opp lia mot Trolldalsvatnet. Gå ca. 100 meter langs vannet (eventuelt over vannet hvis isen er trygg), før du begynner å skrå opp lia til det laveste punktet mellom Sørtussen og Seterfjellet. Videre går du på nordsiden av Fagerdalsvatnet. Når du nesten har passert Fagerdalsvatnet går du opp ei bratt kneik før du følger dalsøkket helt opp til eggen som du går langs med frem til toppvarden.

Tilkomst og parkering

Kjør E39 mellom Batnfjordsøra og Hjelset. Ta av mot Åndal, og kjør bomveien inn mot Åndalssetra. Bomveien brøytes ikke men er ofte kjørbar helt til stigningen opp mot Åndalsetra.
Skitur
Blå topptur
Lengde
6,54 km en vei
Stigning
712 m
Tidsbruk
3 t. 40 min.
Sesong
Vinter, Vår
Høyeste punkt
864 moh

Løype på kart

Kart

1320 IV Eide eller turkart Kristiansund

Betalingsmiddel for bomvei

30 kr
Køyreskildring
Print ut