English

Sørøstre Åsfjellet via Langvassdalen

Vestnes

Kort om turen

Tur for den som søker skogens ro med mulighet for noko attåt. Dalene på Åsfjellet går øst - vest, og ryggene skjermer derfor tidlig mot støyen fra trafikken og bebyggelsen. Her er det mye hjort og elg har også blitt sett her. Her er skogsfugl og med makketroa kan man dra kree i Langvatnet. Her er variert terreng der skogsbæra trives. Selv om dette er en skogstur skal man ikke langt ut av løypa for å finne forskjellige utsiktspunkter. Løypa er beskrevet som fottur, men er flott å gå på truger - særlig på skareføre. Den kan også gjerne gjennomføres pr ski. Er det barfrost så kan det være fine forhold for skøyteløp på Langvatnet. Rundløype som starter på Vollan, men for de som ikke ønsker å gå heile runden anbefales P-plassen øverst i Åsbyga.

Ruteskildring

Jeg har satt starten til Parkeringsplassen på Vollan (Furneskrysset), som har disse kartkoordinatene: 32 V 0401206 og 6945995. Herfra går man opp Åsbygda (mot Tomrefjord) 1 km på gangveien til Åsbygda Panorama, svinger til høyre og straks til venstre for å følge veien 0,7 km til Parkeringsplassen på høyre side der veien flater ut mot Åsbøen. Koordinater: 32 V 0399877 og 6946331. Starter GPS-en her. 0,00 km Parkeringsplassen, Øverst i Åsbygda. Går ut i bakkant - opp til venstre. 0,10 km Gjennom grind og på traktorvei gjennom beiteland. 0,37 km VEIDELE; sving til venstre (mot vest), gjennom grind, flatt først til veien stiger og svinger mot høyre 1,26 km VEIDELE; gå over broa over Kvernagrova, etter ca 200 m svinger veien nedover mot venstre 2,16 km VEIDELE; fra veien til høyre ser du snart gjennom skogen til Langvatnet 2,55 km Her ved østenden av Langvatnet er det kasse med turbok. Du fortsetter på enda smalere sti 2,71 km VEIDELE; du skal rett fram, opp Langvassdalen på gjengrodd traktorvei 3,85 km Oppe ved Haggardsmyra, hold til høyre på utydeligere sti. Etter omtrent får du to nakne bergknauser på høyre side. Vel 200 m lengre framme blir stien tydeligere 4,35 km Gå stien nedover mot venstre. 4,45 km Turbok i kasse på liten knaus. Sti over myra og kryss liten bekk. 4,60 km Etter hvert tørrere sti og traktorvei ned dalen og du skimter fjorden og øya Sekken foran deg. 5,27 km VEIDELE; gå oppover til høyre før du går Skarvegen (sti/traktorvei) ned til Øygarden 6,39 km Du er på veien øverst i Øygarden og skal følge denne nedover6,80 km P-plassen på Vollan.

Tilkomst og parkering

Startstedet er satt til Parkeringsplassen på Vollan ved rundkjøringa der veiene fra Furneset ferjekai, Vestnes Sentrum og Tomrefjord møtes. (Se koordinater ovenfor.) Fri parkering både på Vollan og i Åsbygda.
Fottur
Blå
Lengde
8,50 km tur/retur
Stigning
350 m
Tidsbruk
3 t. 0 min.

Løype på kart

Underlag Lengde i km
Asfalt 2,1
Sti 1,6

Offentleg transport

Stoppested for TimEkspressen like ved startsted på Vollan. Ca 2,5 km fra Furneset ferjekai - retning Vestnes. Ca 1,5 km fra hurtigbåtkai, Vestnes retning Tomrefjord.
Køyreskildring
Print ut