English

Sødalssetra fra Heggem.

Gjemnes

Kort om turen

Dette er en fin familietur som stort sett går på gode skogs- og traktorveier. Veien krysser og går delvis langs den idylliske Fiskvasselva. Siste stykke fram til setra går stien i skogsmark og noe myr. Sødalsetra kan like mye være et delmål som ett mål for turen.Fra setra kan du ta turen videre til Fiskvatnet, Nebba eller Grønfjellet Biologisk mangfold: Beiteområde for rådyr. Se: http://dnweb12.dirnat.no/nbinnsyn/asp/faktaark.asp?iid=BA00053129

Ruteskildring

Start ved bom til Heggemsetervegen, gå over Fiskvasselva (v/rørbru). Hold til høyre og følg skogsvegen (over ny rørbru) langs Hanasetlia. Ta til venstre (nord) ved enden av veien og følg tråkk og merking fram til Sødalssetra. Trimpost ved furu på den nedlagde seterstølen (Sødalsetra) som ligg ved munningen av Fiskvassdalen.

Tilkomst og parkering

Du skal til Heggem i Gjemnes kommune. Fra Molde og Kristiansund kjører du til Hjelset. Ved Oppdølshågen kjører du av E39 og tar inn på Fv62. Kjør til Hatlen. Her tar du av til venstre, inn på Fv665. Fra Eidsvåg i Nesset kjører du Fv62 i retning MOlde til du kommer til Hatlen. Ta av til høyre, inn på Fv665. Kjør Fv665 til du kommer til Heggem. Her skal du ta av til venstre og kjøre mot Hanaset. Kjør om lag 1,2 km. til du kommer til bom ved til Heggemsetervegen. Parker ved bom Heggemsetervegen. Gratis parkering. Vis hensyn.
Fottur
Grønn
Lengde
9,3 km tur/retur
Stigning
0 m
Tidsbruk
2 t. 20 min.

Løype på kart

Offentleg transport

Kart

Turkart Kristiansund 1:50 000.
Køyreskildring
Print ut