English

Slokevatnet

Sande

Kort om turen

Slokevatnet er eit fint turmål, her er moglegheit til å bade og leike ved vatnet, her er også tillaga grue så ein kan tende opp bål og grille.Du får også gå Kyrkjevegen og kan også stikke innom ein hellar på denne turen. Sjå omtale på turen til Vasshornet. Dersom ein har moglegheit til det kan turen vere ein fin overgangstur, frå Almestad til Tødeneset eller omvendt, dette er fint dersom ein er 2 eller fleire familier, då kan ei gruppe starte på Almestad og ei gruppe I Tødeneset og møtast ved Slokevatnet og gå ned på motsatt side. Ein får då gått heile Kyrkjevegen.

Rutebeskrivelse

Frå Almestad, råsa byrjar på austsida av grushola, går så gjennom skogen,over elva og over myrane og opp Kyrkjevegen. Sjå bilete på turen til Vasshornet. Råsa går over nokre bratte berg øvst i Kyrkjevegen, når du har passert dei tek du til høgre ved skiltet Vasshornet Slokevatnet. Ca 80 m ovapå skiltet i retning mot Vasshornet ligg hellaren bak og under ein stor stein, inngangen er på austsida av steinen. Råsa går så over myrane, den kan vere vanskeleg å finne her, men den går på nordsida av Tødenesvatnet og vidare over myrane til Slokevatnet.Frå Tødeneset, råsa startar ved garasja og går bratt opp gjennom skogen, ver litt obs her då der er mange kryssande hjorteråser og lett å gå feil , når du kjem oppom skogen går råsa over berg og gjennom ei steinrøys, råsa kjem opp på søraustenden av vatnet, her er det flott utsikt over Rovdefjorden og Rovdefjella.

Adkomst og parkering

Frå Almestad, ta av frå fv 61 ca 100m austapå 60sone skiltet på Almestad, køyr ned ein traktorveg til ei grushole, parker her. Frå Tødeneset, ta av frå fv 61 ved ferjekaia i Årvika og køyr ca 4 km austover til du kjem til Tødeneset, ved siste huset er der ei garasje på nordsida av vegen og parkering til 2 bilar på sørsida av vegen. Grushola på Almestad eller i Tødeneset.
Fottur
Grønn
Lengde
3 km en vei
Stigning
200 m
Tidsbruk
2 t. 0 min.

Løype på kart

Valg for kartet:

Underlag Lengde i km
Sti 3,5

Kart

Turkart Ytre Søre Sunnmøre, M711 1119 III Vanylven, Sunnmorskart.no
Kjørebeskrivelse
Print ut