English

Slogen (1564 moh) fra Patchellhytta

Stranda

Kort om turen

Sunnmøres mest kjente fjell. Den skarpe tindefasongen med et fantastisk rundskue til breer, fjorder og fjell gjør at turen er blant de mest kjente i landet. 

Ruteskildring

Utgangspunktet for denne bestigningen av Slogen er Patchellhytta. Gode fjellsko er en fordel. September er normalt den beste måneden for å bestige dette majestetiske fjellet, da det er minst snø her. Fra Patchellhytta følger man en rød T-merket sti, fra baksiden av hytten og vestover til Steinreset. Herfra er den videre ruten opp til Slogen vardet, med ujevne mellomrom. Man skal over de to haugene på 1146 moh. og 1205 moh., som ligger sørvest for Steinreset. I dette partiet, fra Steinreset og opp til haugane ligger snøen lenge og man må normalt gå over noen snøkledte partier her hele året. Det er ingen vanskelige passasjer opp og over haugane. Det er en fin 'rasteplass' etter haugen på 1205 m. Her møter man på råsa fra Øye via Skylstadbrekka, Slogråsa, som er den vanligste dagsturruta til Slogen. Råsa fortsetter i sikk-sakk oppover fjellsiden, mellom løse steiner. oppover til ca. 1500 moh. Det er de siste 64 metrene som kan være noe vanskelig. Her er det noe klyving, men burde ikke by på nevneverdige problemer å klatre opp langs hyller og steinblokker inntil du når toppen. NB: De siste 20-30 metrene opp lønner det seg å holde noe til høyre for midten av fjellmassivet.

Turen fra Liasætra og opp til Patchellhytta finner du beskrevet her: http://mrfylke.no/Morotur/Turer/Liasaetra-til-Patchellhytta http://ut.no/hytte/patchellhyttahttp://iriss.no/web/

Tilkomst og parkering

Denne sporloggen starter ved Patchellhytta, og tar deg opp til Slogen (1564 moh) og videre ned til parkeringsplassen ved Engeset/Liasætra i Habostaddalen (NB: Bompenger. 25 kroner for bil i 2012). Parkeringsplassen for denne turen ligger ved Engeset/Liasætra i Habostaddalen (NB: Bompenger. 25 kroner for bil i 2012).
Fottur
Svart
Stigning
676 m
Tidsbruk
5 t. 20 min.
Høyeste punkt
1496 moh

Løype på kart

Underlag Lengde i km
Sti 3,6

Offentleg transport

Nei.

Anna

NB: Distanser, helning etc. er kun for turen fra Patchellhytta og opp til Slogen med retur til hytta. Se Morotur 'Liasætra til Patchellhytta' for beskrivelse av turen opp til Patchellhytta. NBNB: På returen fra Slogen kan det være fristende å skli på snøbreen som går fra toppen i østlig retning. Dette ardvarers det på det sterkeste imot. Skråningen blir brattere og brattere og ender i en steinur. Her har det skjedd flere alvorlige ulykker opp gjennom åra. Fra FjellhugBoka 'Fotturar i Sykkylvsf

Kart

Turkart Stranda kommune og Sunnmørsalpane aust

Betalingsmiddel for bomvei

30 kr
Køyreskildring
Print ut