English

Slettafjellet

Rauma

Kort om turen

Tur fra Slettali opp til setrene på Slettafjellet, langs veg i starten.

Ruteskildring

Ta av fra E136 til Sletta og parker i overkant av siste bygning før jernbanebrua (sag).   Følg grusveien videre til etter brua over Raumabanen. Etter brua ta merket sti gjennom granholt rett opp til høyre. Du kommer så ut på en gammel traktorveg. I første kryss hold rett fram. I påfølgende kryss hold til høgre. Veien ender på hovedvegen innover Vermedalen. Ta til høgre og følg denne til du kommer til skilt på venstre side av vegen merka Slettafjellet. Følg så den merkede stien som fører opp til Slettafjellet med setervoller og hytter. Ønsker du en noe lengre tur, så går det også umerket sti/sausti videre oppover i Skaret og du kan gå over til Brøstdalen, til Borga, til Alteret eller komme ned Svabotn og ned til den første Brøstgarden. Derfa går det delvis veg/sti til Brudlia og fram til Slettafossen og Verma Kilde:
Fottur
Blå
Lengde
2,34 km en vei
Stigning
397 m
Tidsbruk
2 t. 10 min.

Løype på kart

Køyreskildring
Print ut