English

Slettafjellet

Rauma

Kort om turen

Tur opp til setrene på Slettafjellet

Ruteskildring

Parkering og start ved butikken på Verma.   Følg gang- og sykkelveien nedover langs E136 til ca 50 m nedenfor stasjonsveien (det står skilt stasjonsveien). Kryss over E136 og ta den gamle veien gjennom Romsdalen nedover på andre sida. I første kryss, ta til venstre, i neste kryss, ta til høgre. Veien kommer ut på asfaltert vei til Sletta. Ta til venstre i første kryss. Du følger så grusveien over Rauma elv forbi alle Slettagardene og over ei kjørebru over Raumabanen. Etter å ha passert over Raumabanen, ta merket sti gjennom granholt rett opp til høyre. Du kommer så ut på en gammel traktorveg. I første kryss hold rett fram. I påfølgende kryss hold til høgre. Veien ender på hovedvegen innover Vermedalen. Ta til høgre og følg denne til du kommer til skilt på venstre side av vegen merka Slettafjellet. Følg så den merkede stien som fører opp til Slettafjellet med setervoller og hytter. Ønsker du en noe lengre tur, så går det også umerket sti/sausti videre oppover i Skaret og du kan gå over til Brøsdalen, til Borga, til Alteret eller komme ned Svabotn og ned til den første Brøstgarden. Derfa går det delvis veg/sti til Brudlia og fram til Slettafossen og Verma Kilde:
Fottur
Blå
Lengde
4,56 km en vei
Stigning
488 m
Tidsbruk
3 t. 30 min.

Løype på kart

Køyreskildring
Print ut