English

Sledalen- Bakkedalen

Ørsta

Kort om turen

Fin tur i lett terreng mellom dei 2 sætredalane Sledalen og Bakkedalen. Passar godt for barnefamiliar. Høgaste punktet er på Skjerva ( 405 m.o.h ), der det er turbokkasse.Ruta er merka med raudmala pinnar i trea i skogen og med raudmala trestolpar nedslått i marka i ope og myrlendt terreng. Det er også mala raudmaling på nokre steinar. Noko tett fonnskog eit stykke, men er godt rydda no.

Adkomst og parkering

Dersom ein skal starte i Sledalen , tek ein av ved kufella framom Skjåstad og køyrer ca. 3,5 km på bra bilveg opp til sommarfjøsen på Bjørkestøylen. Kr. 30 i bompengar. Her kan ein parkere i området rundt fjøsen. Så går du ca. 700 meter på traktorveg på oppsida av dyrkamarka før du kjem til eit skilt som viser starten på den merka råsa til Bakkedalen. Dersom ein skal starte i Bakkedalen, køyrer ein forbi skulen på Bjørke, for så å svinge til venstre mot Finnes. Køyr ca. 2,5 km til Finnes for så å ta av oppover grusveg mot Bakkedalen. Bompengar kr. 45 som du betalar litt oppom gardane på Finnes. Ved enden av Bakkedalsvatnet ligg Bakkedassætra. Her kan du parkere ved sommarfellesfjøsen som ikkje lenger er i bruk. Den merka ruta mot Sledalen startar i vegkrysset rett oppom første hytta på Støylen. I Sedalen kan du parkere ve sommarfellesfjøsen. Hugs å ta omsyn til at det er drift på sætra frå juni til september. I Bakkedalen kan du parkere ved sommarfellesfjøsen.
Fottur
Grønn
Lengde
3,5, km en vei
Stigning
50 m
Tidsbruk
1 t. 55 min.
Sesong
Høst

Løype på kart

Valg for kartet:

Underlag Lengde i km
Sti 2,5
Kjørebeskrivelse
Print ut