English

Skorpa

Kristiansund

Kort om turen

Turmålet er den østligste haugen på Skorpa, Pikhaugen, med steinvarde og rester fra okkupasjonstiden 1940-45 i form av skytestilling og noe piggtråd i terrenget. Her er vår postkasse med bok og registreringsmuligheter. Fra Pikhaugen er det flott utsikt over havet, mot Håskjæran samt Tustna i øst. Skorpa er et berglendt og snaut kystlandskap mot storhavet. Det er flere småholmer langs stranda. Området har mange sportsfiskeplasser. Det er også fine badeplasser, når det er godt vær. Nordsiden av Skorpa er viktigst som friluftsområde.

Rutebeskrivelse

Vi anbefaler å følge høydedragene midt på Skorpa fram til turmålet. Du kommer fort opp mot høyderyggen på Skorpa og kommer opp på Langhaugen med en oppmurt varde. Du ser godt stien og den er enkel å følge da du skal til turmålet som ligger ytterst på Skorpa. Fortsett langs høyderyggen, du må krysse ei myr mot venstre, og fortsetter oppover neste rygg. I et stidele mellom haugene skal du svinge skarpt til venstre. Stien går så i en liten sving mot venstre før den dreier opp mot Pikhaugen med steinvarden.

Du kan velge å gå samme vei tilbake, men et annet alternativ er å følge stien til høyre for deg når du skal tilbake fra Pikhaugen. Gå ned mot badeplassen Valan på yttersiden (nordsiden) av Skorpa med byens varmeste vann – egne naturlige basseng for de svømmedyktige (Storvalan) og for de minste barna (Litjvalan). I rolig vær kan en stupe ut i selve Atlanterhavet. Her er også fine steder å fiske med stang. Langs turen er det partier med kupert terreng. Middels krevende løype. Etter regnværsperioder kan det være enkelte våte partier som må forseres.

Adkomst og parkering

Fra Kristiansund sentrum skal du ta til høyre rett før Nordsundbrua og kjøre inn under veien og inn på Bentnesveien. Fra Krifast kjører du av til høyre rett etter Nordsundbrua og inn i Bentnesveien. Kjør veien ned mot Skorpaveien. Ta til venstre og parker i Dunkarsundet, ved småbåthavna. Det er en fin spasertur fra småbåthavna langs Skorpaveien og over bruene som fører deg til Skorpa. I enden av Johanne Sandviksvei (nytt boligfelt på Skorpa) inne på opparbeidet p.plass ser du stien som leder deg utover Skorpa mot Pikhaugen. Det er muligheter for parkering på opparbeidet p.plass i enden av Johanne Sandviksvei.
Fottur
Grønn
Lengde
2,53 km rundtur
Stigning
31 m
Tidsbruk
45 min.
Sesong
Vinter, Vår, Sommer, Høst

Løype på kart

Valg for kartet:

Underlag Lengde i km
Sti 2,5

Offentlig transport

Se frammr.no Buss til Skorpa. Busstopp rett ved bru i Skorpaveien. Kort vei opp Johanne Sandviksvei frem til startpunkt for turen.

Annet

Turen er beskrevet med fotoillustrasjoner i ”Turbok for Kristiansund og Omegn” (Turbokforlaget, Kai A. Olsen og Bjørnar S. Pedersen, 2008), sidene 12-14.

Kart

Turkart for Kristiansund og omegn.
Kjørebeskrivelse
Print ut