English

Skorgedalsbu fra Åfarnes

Rauma

Kort om turen

Turen går i greit terren fra fergekaia på Åfarnes opp til Herjevatnet og videre over Nesskaret og forbi Selsetervatnet til Skorgedalsbu.

Ruteskildring

Turen er her beskrevet fra fergekaia, men en kan også starte ved parkeringa på idrettsplassen. Alternativt kan en også starte på Nysetra og spare den første stigninga (bomveg). Fra fergekaia kryss gå opp bakken til hovedveg og kryss denne. Følg den 100 m vestover og opp liten veg mellom 2 hus. Følg vegen opp til snarvei som går opp mellom boligfeltene til idrettsplassen. Fortsett på vegen som går paralellt på oppsiden av fotballbana til enden av bana, og et par hundre meter videre. Ta av på sti opp til høyre like før trialområdet, og følg denne opp lia gjennom skogen. Like før en når skoggrensa og terrenget legger seg, går stien gjennom et par plantefelt. Følg stien videre, og til venstre for et stort jorde. Like før enden av jordet, ta av inn til venstre fram til Myrsetsetra. Herfra går stien på skrå mot høyre inn på hovedstien fram til Herjevatnet. Følg turvegen på sydsiden av Herjevatnet til merket sti tar av sørover ca. 2/3 inne før enden av vatnet. Følg denne stien opp Nesdalen til Nesskaret. På andre siden av skaret går stien ned langs bekken til terrenget legger seg og forbi et par setrer og inn til enden av Selsetervatnet. Følg merket sti på østsiden av vatnet som går over til traktorveg i andre enden av vatnet. Følg denne til merket sti tar av opp til Skorgedalsbu ca. 200 m før parkeringa på Skorgedalen. Godt merket sti opp til Skorgedalsbu som kan sees fra krysset oppå Kjerringhaugen. Kilde:
Fottur
Blå
Lengde
13,18 km en vei
Stigning
826 m
Tidsbruk
8 t. 40 min.

Løype på kart

Køyreskildring
Print ut