English

Skogsvegen på Tøssa

Ålesund

Kort om turen

Starten av turen går på god, brei skogsveg forbi bergknausar og gjennom stor, fin furuskog. Innimellom kjem det opnare parti med frodig lauvskog. Etter kvart får vi god utsikt over fjorden mot Ramstaddalen og Søvika, austover mot Prestevøren på Sjøholt og vestover mot Valle i Skodje kommune. Vi ser Langskipsøya rett nedanfor etter den første stigninga. Over høgdedraga er det god utsikt og vi ser utover fjorden og fjella. Utsikta er spesielt fin i starten over Tøssa og i enden av stien på Kleivane. På Kleivane er det eit nedlagt småbruk. Her er det panoramautsikt over fjorden og Sunnmørsfjella. Turen egnar seg godt for familietur med gode høve til blåbær- og tyttebærplukking i sesongen. Det beste er å gå same veg tilbake. Alternativet er å gå rett ned på E 39 frå Kleivane, men her er det ikkje gangveg heile vegen tilbake til start.

Rutebeskrivelse

Start ved busshaldeplassen aust for Tøssasvingen. Gå vestover langs gangvegen ca. 200 meter. Gangvegen går snart over i grusveg og etter vel 100 meter tek vi av til høgre og går langs god skogsveg som litt etter litt blir dårlegare. Skogsvegen slyngar seg raskt oppover og austover. Flott utsikt over fjord og fjell. Etter ca. 1,6 km kjem StikkUT-posten. Skogsvegen går over i ein tydeleg og god sti som går gjennom furuskogen fram til det opnar seg heilt opp og vi er på Kleivane. Her er det ein turkasse for Ørskog I.L. ca 100 meter oppover stien som går vidare til Liafjellet.

Adkomst og parkering

Ved E 39 5,4 km frå Sjøholt sentrum i retning Ålesund, i Tøssasvingen. Ved busshaldeplassen aust for Tøssasvingen.
Fottur
Grønn
Lengde
3,2 km tur/retur
Stigning
140 m
Tidsbruk
1 t. 10 min.

Løype på kart

Valg for kartet:

Underlag Lengde i km
Asfalt 0,4

Offentlig transport

Buss: Fram Ekspress, eller andre bussar t.d. Fjord1

Kart

Ørskogfjellet
Kjørebeskrivelse
Print ut