English

Skarvan, Døftlia

Hustadvika

Kort om turen

Fin tur med utsikt over Eide, Kornstadfjorden, Kvernesfjorden og Averøya.

Rutebeskrivelse

Fra parkeringen går det en sti på venstre side av vegen langs en kanal vinkelrett på vegen. Stien går så til venstre langs et granplantefelt og svinger oppover i lia. Følg høyden mot venstre til varden på Skarvan, 540 moh. Her er det 2 trimposter, men du skal fram på kammen med utsikt over Eide for å finne kassen med koden. Nedturen kan du legge om Seterfjellet, Kjølaskaret og Ugelstadsetra hvor du følger vegen til der du parkerte.

Adkomst og parkering

Fra Eide sentrum tar du av fra riksveg 64 i første krysset til venstre mot Høgset og følger fylkesveg 279. Kommer du fra Moldesida, tar du av til høgre i første krysset etter Skjelvik Bilverksted. Etter vel 1 km tar du av til høgre mot Ugelstad på fylkesveg 278. Ta deretter av til venstre opp Ugelstadvegen etter ca. 100 m. Like før du krysser elva, svinger du til venstre opp mot Ugelstadsetra. Se etter merking ved vegen. Det er bompenger, 40 kr, for å kjøre opp med bil.
Fottur
Grønn
Stigning
311 m
Tidsbruk
30 min

Løype på kart

Valg for kartet:

Kjørebeskrivelse
Print ut