English

Skarsvegen fra Sør Heggdal

Molde

Kort om turen

Tur med god utsikt både til innsiden og utsiden av Otrøya. På deler av turen kan du også se langt utover havet.

Ruteskildring

Fra parkeringen går du nordover på traktorveg. Denne skal du følge helt til turmålet. Enkelte partier kan være våte. Veien svinger etter hvert til venstre og går inn Heggdalskaret. 

Tilkomst og parkering

Om du kommer fra fergekaia på Solholmen, tar du til venstre og følger Fv 202 langs sørsida av Otrøya. Passer Nord-Heggdal og Opstad og kjør til Sør-Heggdal. Her passerer du brua over Heggdalselva. Ta så første vei til høyre opp mot crossbana hvor du parkerer. Om du kommer fra Midsund følger du Fv 202 først sørover og etter hvert østover. Kjør forbi Klauset og fortsett mot Sør-Heggdal. Like før du kommer til Heggdalselva, har du en klynge hus på høyre hånd. Her tar du til venstre opp mot crossbana hvor du kan parkere. Parker ved crossbana i Sør-Heggdal.
Fottur
Grønn
Stigning
0 m
Sesong
Sommer, Høst

Løype på kart

Anna

En kan også gå opp på Skarsheia fra Rakvåg og Holsvatnet.
Køyreskildring
Print ut