English

Sjøholt sentrum

Ålesund

Kort om turen

Elvastien er ein idyllisk, universelt utforma turveg langs Ørskogelva. Du passerer den flotte Steinholtbrua og Gamlebanken. Bankparken har leikeapparat for barna, bord og benkar. Her står det ein fin paviliong med ein modell av Sjøholt hotell og ein gamal lokomobil. Ved sjøkanten er det fin natur ved fjorden med båtliv og idyllen ved Måsøyra.

Ruteskildring

Du kan starte kvar som helst på rundturen, men her tek vi utgangspunkt i Ørskog kyrkje. Gå Elvastien langs Ørskogelva opp til Steinholt bru. Kryss elva over gangbrua og følg gangvegen under E 39 og sving til venstre i undergangen. Hald fram etter gamlevegen ned mot sentrum. Ta av til venste og gå gjennom bankparken, bak banken og Ørskog Samfunnshus. Følg gangvegen gjennom undergangen og gå vidare langs Kyrkjevegen til Økonomiservice. Ta av til høgre her og gå over til Småbåthamna. Her kan du gå ut på moloane på begge sider, først til høgre og så på venstre side. Gå deretter ut på Måsøyra der elva munnar ut i Storfjorden før du tek gangvegen tilbake til kyrkja.

Tilkomst og parkering

Ørskog kyrkje, Ørskog samfunnshus, Steinholt eller Småbåthamna har alle gode parkeringsplassar. Merka HC - parkering ved Ørskog kyrkje.
Fottur
Grønn
Lengde
3,57 km rundtur
Stigning
27 m
Tidsbruk
1 t. 0 min
Sesong
Vinter, Vår, Sommer, Høst
Høyeste punkt
27 moh
Merking
Skiltet
Mobildekning
Ja

Løype på kart

Underlag Lengde i km
Asfalt 3,5

Offentleg transport

Timeekspressen, eller Fjord 1.

Anna

Ein liten del av strekninga går etter bilveg med lite trafikk.

Kart

Ørskogfjellet
Køyreskildring
Print ut