English

Sjå om Kjerringa hans Vik

Vanylven

Kort om turen

Ein relativt kort fjelltur med fin utsikt over Vanylvsfjorden, Nordstranda og Fiskå. Lunningsplassen ved fjellvegen.

Rutebeskrivelse

Fyrste delen av turen - oppstigningen- fylgjer råsa til rute 7 på turkart for Vanylven. Den går på skogsveg/fjellveg og godt merka rås. Det er fleire rasteplassar med bord under oppstigninga. Ved skiltet mot Kjerringa hans Vik går råsa over i umerka rås. Den er stort sett tydeleg og lett å fylgje, og lettare enn oppstigninga. Turen opp til Kjerringa hans Vik tek mellom 1,5 og 2 timar.

Adkomst og parkering

Lunningsplassen ved fjellvegen. Lunningsplassen ved fjellvegen.
Fottur
Blå
Lengde
3,3 km en vei
Tidsbruk
1 t. 40 min.

Løype på kart

Valg for kartet:

Kart

Turkart for Vanylven
Kjørebeskrivelse
Print ut