English

Sildvolnesåsen

Kristiansund

Kort om turen

Dette er en tur inn i en eventyrlig urskog. Unger i alle aldre vil elske turen inn i dette området. Friluftsområde Gjengstøbukta - Sildvolneset, strandstrekning på vestsida av Frei. Strekninga er kupert og skogkledd, vesentleg med furuskog, men og ein del lauvskog. Området er et attraktivt friluftsområde med gode fiskeplasser langs stranda. Biologisk mangfold: Rik edellauvskog. En større hasselbestand i sørvesthellinga ved Sildvollneset. Furu og hassel dominerer. I tillegg er det noe osp, bjørk og rogn. I feltsjiktet forekommer bl.a. myske og skogvikke. For mer info., se: http://dnweb12.dirnat.no/nbinnsyn/asp/faktaark.asp?iid=BN00013373 Vinteroppholdssted for hjort. Se: http://dnweb12.dirnat.no/nbinnsyn/asp/faktaark.asp?iid=BA00059466

Ruteskildring

Turen starter i Flatøyveien (Møst) der du parkerer. Se beskrivelse startsted. De første 50 metrene går langs Flatøyveien og skilting Sildvolnesåsen fører frem til engmark. Følg tydelig vei over enga som fører til en mye brukt sti. Følg sti. Du kommer snart til et stiskille. Om du går rett frem går du i en bue rundt Sildvolnesåsen og kommer opp mot toppen. Om du holder til venstre kommer du opp bratta rett mot toppen. Stien rett frem er noe lettere, men noe lengre, før du når toppen. Rundturen er veldig fin. Stien er merka med røde/hvite plastbånd. De er godt synlig. På toppen av åsen er det en flott utkikksplass hvor kassa er plassert. Her er det utsikt mot både Averøya og Kristiansund sentrum.

Tilkomst og parkering

Posten ligger på nordøstsida av Sildvolnesåsen på Frei. Turen starter ved parkeringsplass høyre side av Flatøyveien (nedenfor Litlevik). Fra Kristiansund sentrum følges Rv. 70 mot Krifast. Etter Storbakken følges skilting merket Møstavågen til høyre. Kjør forbi Endreset besøksgård (Møstveien) til du kommer til et veikryss hvor skiltet Møst står. Ta til venstre og kjør 50 meter. Parkeringsplass sees da på høyre side. Fra Krifast etter tunnelen omlag 700 meter følges skilting til Møstavågen inn til venstre. Følg da samme rute som beskrevet ovenfor. Parkering på privat grunn i Flatøyveien. 50 meter til høyre etter veiskille med skilt mot Møst. Ingen p-avgift.
Fottur
Blå
Stigning
184 m
Tidsbruk
1 t. 55 min.
Høyeste punkt
162 moh

Løype på kart

Underlag Lengde i km
Asfalt ,1
Sti 2,8

Offentleg transport

Buss. Se http://www.frammr.no. Busstopp ved Møst.

Kart

Norge - serien 103 Kristiansund 1:50 000
Køyreskildring
Print ut