English

Sighaug - Sighaugstøylen - rute 6

Vanylven

Kort om turen

Tur langs ruta som mjølkarane gjekk frå Sighaug til Sighaustøylen. Delar av ruta har oppmurte trappetrinn, og dette fortel mykje om kor viktig desse mjølkerutene var. Turen blir ferdig registrert våren 2016
Fottur
Blå
Print ut