English

Saulia

Molde

Kort om turen

 Fin tur i rik edellauvskog. På turen vil du kunne nyte en fantastisk utsikt inn Eresfjorden mot Skjorta.

Ruteskildring

Fra parkering ved Skogtun Familiepark, følger du veien videre og tar skogsveien som går til venstre ca 50 meter etter feristen. Da er det bare å følge denne. Etter ca 600 meter, går skogsveien over i traktorvei som du følger i ca 2 km. På turen utover Rødlia er det mange fine utsiktpunkter. Traktorveien slutter ved en bekk, herfra er det en smal sti, ca 500 meter, frem til trimposten i Saulia. Der traktorveien slutter og stien starter er det en liten bekk som må passeres.

Tilkomst og parkering

Skogtun familiepark ligger på Rød i Nesset. Rød Vel har bygd en flott gapahuk ved parkeringsplassen som er verd et besøk. Skogtun Familepark
Fottur
Blå
Lengde
3 km tur/retur
Stigning
200 m
Tidsbruk
1 t. 15 min.

Løype på kart

Underlag Lengde i km
Sti 500

Offentleg transport

Busstopp, ved FV 62 ved avkjørselen opp til Skogtun Familepark

Anna

Rødlia er en sørvendt li med rik edellauvskog. For nærmere beskrivelse av botanikken i område se; http://faktaark.naturbase.no/naturtype?id=BN00022267&srid=32633 http://faktaark.naturbase.no/naturtype?id=BN00022267&srid=32633
Køyreskildring
Print ut