English

Samsetsetra rundtur

Rauma

Kort om turen

Liten rundtur fra parkeringa på Nysetra, ned til elva langs traktorveg til Samsetsetra og tilbake på god sti. Turen kan gåes i begge retninger, og en kan også starte ved Samsetsetra.

Ruteskildring

Parker på Nysetra (bomveg). Følg merket veg mot Røsta ca. 100 meter og ta deretter av til høyre på sti nedover myrene. Litt vått i starten, men like før elva kommer en inn på skogsveg som leder ned til bru over elva. Følg skogsvegen nedover langs elva til den møter bilvegen til Samsetsetra. Følg bilvegen opp til enden. Ta av på sti til høyre opp til Samsetsetra. Fra Samsetsetra går det en mindre skogsveg ned igjen til venstre for selve setra. Følg denne ned igjen til brua og derfra samme veg tilbake til parkeringen ved Nysetra. Kilde:
Fottur
Blå
Lengde
2,71 km en vei
Stigning
214 m
Tidsbruk
1 t. 55 min.

Løype på kart

Køyreskildring
Print ut