English

Salbunakken

Ålesund

Kort om turen

Fjellpartiet mellom Utvikbygda og Brusdal fra Digernesskiftet i øst til Holen i vest, byr på mange turmuligheter. Denne turen går til Salbunakken (210 moh), et utsiktspunkt beliggende rett sør for Juvågen. Her er det flott utsikt mot Ellingsøyfjorden og fjella i Haram mot nord. På veien til Salbunakken kan en stikke innom Storrota, og på turens høyeste punkt, Storegga (252 moh) er det vidt utsyn. Det er turbenker både på Storrota og på Salbunakken. Det er ingen spesielt krevende partier, så turen egner seg også godt til barna. Turmålet er Salbunakken. Det er et utkikkspunkt beliggende rett sør for Juvågen. Her er det plassert ut en rastebenk, samt en trimpost. Det er flott utsikt vestover mot Mørkeset, Ellingsøyfjorden, Øyene i Haram, samt fjella mot nord; Tverrfjellet, Hesten, Urfjellet, Grøtshornet og Blåskjerdingen. Koordinater på toppunktet er: breddegrad 62.4976, lengdegrad 6.5125.

Ruteskildring

Turen starter ved starten på veien over til Brusdalen. Der er infotavle med informasjon om turen. Skilt med anvisning om sted og avstand er plassert i alle kryss langs ruten. Mellom avstandsskiltene er stien markert med påler som er malt blå i toppen. Pålene har også refleks, så turen kan fint gåes i mørket med enkel hodelykt - anbefales! Første ca. 700 meter går på fjellveien. Når en kommer opp på en flate, er det skiltet avstikker mot Storrota. Fra dette krysset forlater stien veien, og går vestover i terrenget. Det er noen bløte partier på stien oppover mot turens høyeste punkt, Storegga (252 moh). Like etter Storegga, tar stien av mot nord, nedover en slakk bakke. Stien herfra til Salbunakken passerer noen myrer, så det er lurt å ha tett fottøy. Rett før Salbunakken kommer en til et kryss, hvor det går en sti ned til Utvika. Denne er foreløpig ikke skiltet, men kan greit sees i terrenget. Den ender rett vest for busskuret i Utvika.

Tilkomst og parkering

Turen starter i Utvika, nærmere bestemt på Hjellen, der hvor veien over fjellet til Brusdal starter. Veien er stengt for biltrafikk. Her er det plass til å parkere noen biler, ingen p-avgift.
Fottur
Grønn
Lengde
2,3 km en vei
Stigning
200 m
Tidsbruk
1 t. 40 min.

Løype på kart

Underlag Lengde i km
Sti 1,2
Køyreskildring
Print ut