English

Runde fyr

Herøy

Kort om turen

Runde fyr ligg på Kvalneset på nordvestsida av fugleøya Runde. Fyret er no freda og automatisert, hovedbygninga vert no brukt som sjølvbetjeningshytte av Ålesund og Sunnmøre Turistforening. Her er 24 sengeplassar, sjølvbetjeningslager, elektrisitet med komfyr, kokeplate og vaffeljarn. Her kan du nyte fuglelivet, storebåra, ver, vind og solskin. Runde fyr er låst med DNT nøkkel. Turen til Runde fyr som overnattingstur er 3,6 km og 260 hm, dvs. grøn. Dersom du skal gå tur/retur vert turen 7,2 km og 520 hm, dvs. blå.

Ruteskildring

Frå parkeringsplassen i Goksøyra går du Goksøyrvegen ca 600 m og går til venstre opp ein bratt bakke. Bakken er asfaltert til du kjem opp på flata (ca 300 m) Råsa går då nordover myrane og rundar opp på fjellryggen og går den vestover til du har passert toppen. Råsa går då mot nordvest nedover myrane og ned bratta til fyret. Det brattaste partiet ned til fyret er sikra med stålrekkverk, der er også laga trebruer over myrane og der er laga steintrapper på dei vanskelegaste partia.

Tilkomst og parkering

Frå fv 654 til Fosnavåg tek du av på fv 18 på Buholmen skilta mot Runde og køyrer ca 14 km til du kjem til Goksøyra, parker på stor parkeringsplass på høgre side av vegen med same du er komen igjennom Goksøyrtunnellen, dette er einaste parkeringsmoglegheita, så du må gå Goksøyrvegen dei 600 meterane til der råsa startar. Stor parkeringsplass med sanitæranlegg i Goksøyra.
Fottur
Blå
Lengde
3,6 km en vei
Stigning
520 m
Tidsbruk
3 t. 10 min.

Løype på kart

Underlag Lengde i km
Asfalt 1,8
Sti 5,4

Offentleg transport

frammr.no

Anna

Turen går i eit område som er både fuglefredingsområde og naturreservat med begrensa ferdsel. Les informasjonstavler, gå berre råsene og følg skilting. Du finner flere aktuelle lenker for turen her: http://www.kystreise.no/detaljer/5257/Runde-fyr/ http://www.kystreise.no/detaljer/4412/Runde-fyr/

Kart

Turkart Ytre Søre Sunnmøre, M711 1119 IV, norgeskart.no

Lenke til turskildring

DNTs turbeskrivelse for turen
Køyreskildring
Print ut