English

Rotarystien

Hareid

Kort om turen

Enkel tursti frå elveosen ved sjøen på Indre Hareid og til bilvegen i Kaldholen. Turen er ca 5,5 km lang. I Hareidelva som er ei fin fiskeelv, kan ein få både aure og laks! Stien sluttar i Kaldholen i Hareidsdalen.

Ruteskildring

Vi startar ved eit eldre industriområde og kjem etter ca 200 m fram til eit nyrestaurert kvernhus, vidare til restane av ei demning for kraftverk, stadar der det har vore drive sjellsanking/perlefiske og badedam. Langs elva er også fleire fiskeplassar for laks og aure. Etter passering av utløpet til Grimstadvatnet, held stien fram i både Grimstadvatn naturreservat og området for Grimstadvatn dyrelivsfredning.

Ein kan gå eller sykle, og starte på fleire stader langs stien etter eige behov

Du kan lese meir om naturreservatet her: https://faktaark.naturbase.no/?id=VV00000625

Tilkomst og parkering

Ein kan gå eller sykle og finne stien ved elveosen på Indre Hareid, ved enden av Kvennhusvegen, ved brua nær Ekornnesfabrikken, frå riksvegen på Grimstad og frå bilvegen nær Kalholelva. Det er gratis parkeringsplassar ved alle startstadane.
Fottur
Blå
Lengde
5 km en vei
Stigning
45 m
Tidsbruk
2 t. 15 min.
Høyeste punkt
30 moh

Løype på kart

Offentleg transport

Gåtur fra Hareid sentrum.

Kart

Kart over Hareid kommune.
Køyreskildring
Print ut