English

Rotarystien

Hareid

Kort om turen

Enkel tursti ein kan gå anten frå bilvegen i Kaldholen til elveosen ved sjøen på Indre Hareid eller motsatt veg. Turen er ca 5,5 km lang. 

Ruteskildring

Rotarystien er ein flott lågterskel tur i nydeleg naturlandskap. Ein kan starte frå begge endar, men vi anbefalar å starte ved bilvegen nær Kalholelva pga. god parkeringsplass. 

Stien startar der Kaldholelva kryssar vegen inn til Kaldholen. Den held fram i området for Grimstadvatnet dyrelivsfredning og Grimstadvatnet naturreservat. Stien er relativ flat, og passar for dei fleste. Stien kjem etter kvart til stadar der det har vore drive skjellsanking/perlefiske og badedam, vidare til restane av ei demning for kraftverk, eit nyrestaurert kvernhus før ein endar ved elveosen på Hareid, ved eit eldre industriområde.

I Hareidelva som er ei fin fiskeelv, kan ein få både aure og laks! (I fiskesesong, med fiskekort)

Ein kan gå eller sykle, og det er mogleg å starte på fleire stader langs stien etter eige behov. 

Du kan lese meir om naturreservatet her: https://faktaark.naturbase.no/?id=VV00000625

Tilkomst og parkering

Ved bilvegen nær Kalholelva er her fin og gratis parkeringsplass. Dette er ein fin startstad for turen.

Fottur
Grønn
Lengde
3,97 km en vei
Stigning
26 m
Tidsbruk
2 t. 15 min.
Sesong
Vinter, Vår, Sommer, Høst
Høyeste punkt
30 moh
Merking
Skiltet
Mobildekning
Ja

Løype på kart

Offentleg transport

Gangdistanse frå ferge- og hurtigbåtkai, og frå bussstopp til startpunkt ved elveosen.

Kart

Kart over Hareid kommune.
Køyreskildring
Print ut