English

Rongane

Fjord

Kort om turen

Alternativ 1: Rundtur etter fin sti i beita område, traktorveg, grusveg og asfalt. Startar du frå sentrum, passerar du Grytesteinen halvvegs på turen. Alternativ 2: Kort trimtur, der ein går mesteparten av turen i fint kulturlandskap. Det passar godt med ei pustepause ved bok-kassa. Her kan ein sjå på ferjetrafikken nede på fjorden.

Rutebeskrivelse

Alternativ 1: Rundtur. Parker på ferjekaia i Eidsdal. Gå retning Norddal, ca. 200 meter. Rett etter brua tek ein av til høgre, følger merka sti mot Rongane. Første hundre metera er bratte, så slakar det ut og du kjem inn i eit sauebeite. (Det kan også vere hestar på beite her.) Her går du i eit fint kulturbeite, kjem til stopp nummer ein: Grytesteinen. Sjå info i boka i kassa der. Turen går vidare bratt oppover til du kjem til ein traktorveg. Her slakar det ut. Følg traktorvegen til du kjem til kassa på Rongane. Her kan du sjå ferja som går i rute mellom Eidsdal og Linge, ute på fjorden. Her kan A): Ta stigen nedatt omlag 25 meter etter bokkassa, til høgre (vest) for vegen. Sjå beskriving på turen Alternativ 2. Eller B): Gå vidare etter traktorvegen - pass deg for værar på beite. Følg vegen vidare til Hjelle. Her kan du anten gå etter hovudvegen nedatt til ferjekaia, eller gå vidare oppover langs hovudvegen (til Veiberg). Kryss vegen etter brua på Veiberg (hovudvegen), vend til høgre og gå over tomta til bustadhuset til du treff ein gamal skogsveg. Vegen er delvis attgrodd, men etter ei stund kjem du til ein grusveg, deretter asfaltveg. Følg denne vegen nedatt til ferjekaia. Ved veldig dårlege forhald kan det vere rasfare i førstedelen av turen.Berekna tidsbruk: Omlag 1 time og 45 minutt. Alternativ 2: Turen startar ved parkeringsplassen ved Eidsdal skule. Skulen ligg ca 1 km frå ferjekaia retning Geiranger, på vestsida av riksvegen. Gå tilbake over brua, kryss hovudvegen, ta til høgre og gå oppover dalen ca 50 meter før du tek til venstre der gangvegen sluttar. Rett etter oppkøyringa til bustadhuset, tek ein av frå bilvegen på søraustsida av vegen. Her følger du ein smal sti i ca 100 meter. Du kjem til eit le - lat att grinda etter deg - det er dyr på beite. Følg ein tydeleg sti i bratt terreng. Stien svingar etter ei stund først til venstre, så til høgre. Du kjem til ei opa slette. Der står det ei fin, gamal utløe. Stien snirklar seg vidare oppover i lauskogen. Oppe på traktorvegen tek du til venstre, der finn du bok-kassa etter ca 25 meter. Retur same vegen som du gjekk opp. Berekna tidsbruk tur-retur parkeringa på skulen-Rongane ca. 30 minutt.

Adkomst og parkering

Turen startar i Eidsdal sentrum. Parker på kaia, gjer bak den gamle landhaldelen, eller lat bilen lat bilen stå att på fejekaia på Linge. Nytt då parkeringsplassen oppe ved vegen. (Sommarstid blir det ofte veldig fullt nede på kaia.) Alternativ 1: Ferjekaia i Eidsdal. Alternativ 2: Eidsdal skule, ca 1 km i retning Geiranger frå ferjekaia i Eidsdal.
Fottur
Grønn
Lengde
31 km en vei
Tidsbruk
15 t. 30 min.
Sesong
Høst

Løype på kart

Valg for kartet:

Offentlig transport

For buss frå Ålesund til Valldal/Geiranger og ferjerute Eidsdal - Linge, sjå http://www.frammr.no eller ring 177.

Kart

Turkart for Norddal 1: 50 000
Kjørebeskrivelse
Print ut