English

Rørene (295 moh.) fra Grimstad gamle skole

Ålesund

Kort om turen

Rørene, som topppunktet på fjellmassivet over Eidsvågen/Botnen kalles ('Bøttnen' lokalt), er et enkelt turmål. Det nås lettest fra Nes stadion, men denne turen fra Grimstad byr på flott utsikt hele veien opp. Vi tar også en liten avstikker opp på Nøringen (230 moh.), som er en liten topp før toppen. Allerede ved starten så 'skjer' det noe. Vi går igjennom porten til Grimstad gamle skole (revet). Murer, rester av flaggstang etc. er fremdeles synlig i området, samt murene langs bilveien.Denne bilveien var forøvrig hovedveien på Ellingsøya før broa og FV 107 ble anlagt. Det er vel verdt å fortsette bilturen rundt Eidsvågen når du kommer ned igjen fra fjellet. Vi fortsetter over skoleplassen (gressteppe) mot nord og inn i skogen. Her er det en liten mote opp til toppen av Halsen - herfra er det stedvis utsikt sørover og nordover. Det er først når du har gått noen hundre meter mot øst at du virkelig begynner å få flott utsikt sørover mot Ålesund og Sunnmørsalpane. Skogen tynnes etterhvert og du står snart under høytspennkablene som går over Ellingsøya, og ned mot Eidsvågen. Her er det flott utsikt vestover mot Hoffland og Runde ute i horisonten, se bilde no. 3. Fra Halsen tar vi en avstikker opp på Nøringen, før vi fortsetter videre mot nord, via Ramnskaret og opp til turmålet: Rørene. Her er det et flott rundskue. Ellingsøy IL har også satt opp en postboks her med loggbok, hvor du kan logge turen din.Det er minst like fint her ute som inne på Myklebusthornet og Sperrenakken! Fra Rørene kan man ta en liten avstikker mot en stein, som ligger for seg selv i himmelsjå ca. 70 meter fra stien. Det spesielle med denne steinen, ligger som et veipunkt i GPX-filen, er at noen har satt sitt 'buemerke' i den. Det er 5 fordypninger, slik som øynene på en terning. Dette må være laget av menneske.Har i skrivende stund ingen forklaring på dette. Fra Rørene er det grei sti ned igjen mot Grytebust. Samme som start.

Ruteskildring

Kort om de andre startplassene først: Fra Eidsvågen er ikke starten så synlig. Du må se litt opp i terrenget. Du vil da få øye på stien/tråkket en 15-20 meter nord for FV 107. Det er ca 200 meter opp til veien der de to andre parkeringsplassene er. Du kan da enten følge veien til høyre (øst) og komme frem til Grimstad gamle skole, som er starten på denne turen, eller du kan gå rett over veien fra der du står. Du vil se en sti rett bak denne parkeringsplassen som ligger her i svingen.Etter en 40-50 meter opp i skogen så kommer du inn på stien vi følger fra skolen. Denne beskrivelsen starter ved porten inn til Grimstad gamle skole Vi fortsetter over skoleplassen (gressteppe) mot nord og inn i skogen. Her er det en liten mote opp til toppen av Halsen - herfra er stien tydligere og skogen tynnes etterhvert. Du vil passere noen stidelinger, men hold til venstre på disse. Det er derimot en deling, i skogen, som går sørover og ut på et platå med flott utsikt sørover og innover Ellingsøyfjorden. Denne avstikkeren er verdt et besøk. Snart står du under høyspennkablene som går over Ellingsøya, og ned mot Eidsvågen. I dette området er det også flere stidelinger. Her óg holder man til venstre (nordover). Like etter kablene er man ute i åpent terreng og Nøringen ligger foran oss. Vi følger råsa som går opp på vestsiden av denne. Flott utsikt. Det er mulig å gå rett østover her og opp mot Skaret og videre mot Myklebusthornet (329 moh.) uten å ta turen om Rørene.Alternativt kan man følge stien østover fra Nøringen, og gå sør mot Grytebust, og tilbake til bilen. Noe kortere tur, men et greit alternativ for de yngste. Fra Nøringen skal vi videre nordover på tydelig sti. Vi må først sørvest over, og gå langs vestsiden av Nøringen og ned mot toppen av Ramneskaret. Her er det noen meter med fuktig terreng, men vi går fort over dette partiet, og begynner på den siste motbakken på denne turen! Oppstigningen til Rørene er lett, og byr ikke på noen problemer, snart står vi ved en varde og en postkasse, vest for selve toppen.Her er det fint å ta en pause for å nyte utsikten. Etter en pause her fortsetter vi østover, og opp på toppunktet. Etter ca 300 meter ser du en stein, som ligger ca. 70 meter nord for stien på et lite platå - i himmelsjå. Har nevnt denne før, det er 5 fordypninger i denne, formet slik som øynene på en terning. Kan være verdt turen ut. Det er luftig utsikt mot Grytafjorden og Nordvik mot nord. Stien fortsetter østover og ned mot Skaret. Her deler den seg i 3 (skiltet): Østover mot Myklebusthornet, nord mot Ellingsøy stadion på Nes og sør går stien til Grytebust.Det er den sistnevnte stien vi skal følge. Etter ca. 500 meter på stien kommer vi til en stideling mot vest. Denne fører til Nøringen, som vi var innom på turen oppover.Litt lengre nede kommer vi til en utydelig stideling, denne går også vestover not Halsen, og mastene over Bøtten. Vi passerer disse delingene og fortsetter sørover mot Grytebust, og kommer snart inn i boligfeltet, rett ovom FV 107.Denne lite trafikkerte asfaltveien følger vi tilbake til bilen, og utgangspunktet vårt. Håper at denne litt spesielle turen ga deg mersmak. Det er ikke mange som går her, men turen er vel verdt den lille anstrengelsen det kan være å ta seg opp fra skolen og til Halsen. resten av turen er uten store anstrengelser.

Tilkomst og parkering

Det er lagt inn 3 parkeringsplasser for 3 alternative turstarter. Uansett hvor du starter så havner du oppe på Halsen. Her går stiene sammen for resten av turen. Det er ingen avgifter ved disse plassene. Sprorlogg for de alternative parkeringsplassene ligger i GPX-filen. Denne turen beskrives med start fra Grimstad gamle skole. NB: Lokalbussen kjører på denne Gamlevegen rundt Bøttnen, parker godt til siden, slik at den, og andre kjøretøy kan passere når du er på tur. Ingen avgifter. Har merket av 3 parkeringsplasser for denne turen. En nede på nordsiden av hovedveien, like etter broa på FV 107. Fra Tunnelene på Kverve så kjører du østover på FV 107. Du tar av i første avkjørsel i rundkjøringen og kjører over en liten bro . På venstresiden (nord) av veien så er det en ganske stor oppstillingsplass for biler. De to andre er oppe på den gamle hovedveien på Ellingsøya, før broa kom. Disse rommer kun en 5-6 biler totalt. For å komme dit så kjører du ca 800 meter forbi parkeringen ved FV 107, og tar første bilvei opp til venstre (nord). Nede ved sjøen, ved dette krysset er det en småbåthavn. Du følger denne veien en 550 - 600 meter vestover. Du ser restene av murene til skolegården, og på en lykte stolpe så står det et skilt som peker mot turstart. Det er bare en 50-60 meter mellom disse 2 parkeringsplassene her oppe på gamle veien. Det er turstart fra begge disse plassen.
Fottur
Blå
Lengde
4,90 km tur/retur
Stigning
254 m
Tidsbruk
1 t. 55 min.

Løype på kart

Underlag Lengde i km
Asfalt 0.90
Sti 3,55

Offentleg transport

Det er flere busstopp i området. Se også internett: Se internett: http://www.frammr.no/ samt http://www.nettbuss.no

Anna

Som 'bonus' er det lagt inn et veipunkt i GPX-filen som viser omtrentlig hvor 'skolen' på Kvalstein gård lå. Det var 17 barn som brant inne på Kvalstein gård i 1877. Dette var elever på 'skolen'. Det heter seg at det ble satt en bøtte med varm aske under trappen opp til andre etasje. Trappen tok fyr, slik at man ikke kom seg ned. Brannstigen var for ordensskyld fjernet fra vinduet. Læreren hoppet ut av vinduet for å få satt stigen opp, men han skulle visst ha fått knekt en fot i fallet. Han ble liggende å høre på skrikene fra ungene som brant inne... Teksten på gravsteinen (jerntavle) sier: 'Herunder hviler støvet af de ved ildebranden på gaarden Kvalstein den 21 marts 1877 bortkomne børn'. Det er listet opp 17 barn i alderen 6 til 18 år på gravsteinen. Også gravstøtten, som er på Borgund kirkegård, har fått et eget veipunkt.

Kart

Må ha følgende 2 kart blad i M711 serien: Sykkylven 1219 IV og Brattvåg 1220 III eller kun Ålesund i turkartserien.
Køyreskildring
Print ut