English

Røndølskarsvatnet

Molde

Kort om turen

Fin tur opp langs bratt men god sti til Røndølskarsvatnet ( 757 moh) Nydeleg utstikt over Eresfjord og nordre del av Eikesdalsvatnet. Stien fortsetter til den sjølvbetjente turisthytta Svartvassbu.

Ruteskildring

Stien er god men bratt . I skoggrensa flater den ut littegran. Er både godt synleg i terrenget og er T-merka heile vegen. Følg fylkesveien i Eresfjord mot Eikesdalsvatnet,. Ved Osen tar du av mot Meringdal og følger denne til første bru. Her er det parkeringsområder og her starter stien. Du kan / og bør fortstte noen hundre meter til Røndølskarsvatnet. Her ligger også den gamle Røndølskarshytta. (den er desverre til nedfalls) Kulturminner Du passerer dei gamle setermurane for Håndestølen (ca 500 moh) Det er også gamle hyttemurar på toppen der fjelltrim-kassa til Eresfjord I.L. står. Det var Ørger Meringdal som satte opp murane og bar opp noe materialer, men innstilte arbeidet straks før krigen. Deler av materialerne vart seinare brukt til bygging av Røndølskarshytta som stod ferdig i 1944-45. I dag (2011) står denne hytta til nedfalls. Kilde:

Fottur
Blå
Lengde
2,6 km en vei
Stigning
747 m
Tidsbruk
3 t. 10 min.
Høyeste punkt
772 moh

Løype på kart

Køyreskildring
Print ut