English

Rødalsetra , Håndedalen

Molde

Kort om turen

Dette er ein enkel, kort og fin tur. Målet er ein av dei gamle seterstølane i Håndedalen.

Ruteskildring

Du parkerer ved avkøyrsle ved RV 660. Start ved vegbommen som du ser på andre sida av parkeringa. Følg den breie og fine setervegen framover dalen i 1,4 km. Da er du framme på den gamle stølen.Det er ei hytte og ei seterbu som er i bruk i dag.

Tilkomst og parkering

Du kan kome både via Vistdal og Eresfjord og følgjer RV 660, Vistsdaslheia. Parker like ovanfor den skarpe svingen øverst i Vistdalen, og inngangan til Håndedalen- Ved RV 660
Fottur
Grønn
Lengde
1,4 km en vei
Stigning
107 m
Tidsbruk
1 t. 0 min
Høyeste punkt
509 moh

Løype på kart

Kart

Norge-serien 10078 eller Eresfjord 1320 II
Køyreskildring
Print ut