English

Ridevegen

Rauma

Kort om turen

Gammel tradisjonsrik veg fra Verma til Sandgrovbotn via Luka.

Ruteskildring

Ta av fra E136 i Romsdalen til Verma Nærbutikk og parker der. Start på gammel vei som starter på andre veien nord for parkeringsplassen. Vegen går opp til en gammel gård og krysser mellom bygningene på denne. Stien er godt merket hele vegen. Etter gården går stien oppover til den møter stikrysset til Plassasetra, og går der oppover langs et gjerde til ei grind. Kryss gjennom grinda og fortsett til venstre til en skogsveg. Ved skogsvegen ta opp til høyre og en kommer ganske snart til en undergang under jernbanen. Etter undergangen sving til venstre inn på en gammel hestesti langs lia. Stien går jevnt oppover hele veien, men uten de bratte stigningene. Stien krysser først et godt stykke mot nord mens den går jevnt oppover, før den krysser mer rett oppover og litt tilbake mot sør like før en når opp på platået. Hold til venstre for vatnet som ligger like over kanten (Luka ligger i nærmeste enden av dette), og følg deretter vardet sti som holder nord for vatna. Greit og stort sett flatt terreng leder mot nordenden av Kaldhøtjønna, og krysser elva like ved nordenden av dette (ødelagt bru). Følg deretter vardingen videre til parkering ved veien som går innover Sandgrovbotnen. Den opprinnelige Ridevegen starta ca 1 km lengre nede i Romsdalen. Like nord for tidligere Øverdalen skole går sti opp fra bilveg. Kilde:
Fottur
Blå
Lengde
6,66 km en vei
Stigning
993 m
Tidsbruk
5 t. 50 min.

Løype på kart

Køyreskildring
Print ut