English

Ridderhaugane, Gossen

Aukra

Kort om turen

Denne turen går frå Sæter til Nyland på ein grusa tursti som slynj seg gjennom ope myrlandskap med slakke bakkar. Dette er ein fin tur i myrterreng, med innslag av lauvskog og ein kan sjå aurikkel og vanliljer på vatn langs turstien. Det er satt ut fleire benkar og bord langs stien. Flott tur for både syklistar og turgåarar.

Ruteskildring

Frå fergekaia på Aukra følgjer ein skilt mot Sporsem og Sæter. På Sæter startar turstien ca. 300 m før snuplassen ved enden av hovudvegen. På Nyland startar stien vest for gasskraftverket. Turstien går frå Sæter til Nyland på ein grusa tursti som slyng seg gjennom ope myrlandskap med slakke bakkar. Mot sør er det utsikt inn over Gossen og mot nordaust ser du Nyhamna og Ormen Lange-anlegget. Langs stien er det sett ut fleire bord og benkar. Det er lauvskog og ein kan sjå aurikkel og vatn med vannliljer. Ridderhaugane finn du ca. midt på stien mellom Sæter og Nyland. Der er og turkassa plassert (StikkUT våren 2022). Stien er mykje brukt både av syklistar og turgåarar.

Tilkomst og parkering

Turen kan starte og slutte på begge sidene. På Sæter startar turstien ca. 300 m før snuplassen ved enden av hovudvegen. På Nyland startar stien vest for gasskraftverket. Parkeringsplass på begge sider, men flest plassar på Nyland.
Fottur
Grønn
Lengde
1,61 km en vei
Stigning
27 m
Tidsbruk
50 min.
Sesong
Vinter, Vår, Sommer, Høst
Høyeste punkt
20 moh
Merking
Skiltet
Mobildekning
Ja

Løype på kart

Offentleg transport

Ferje Rute 31 Hollingsholmen- Aukra og buss. Sjå Framm.no for rutetider.
Køyreskildring
Print ut