English

Reistadsetra

Vestnes

Kort om turen

Enkel tur som går på traktorveg og god sti opp til Reistadsetra.

Ruteskildring

Følg traktorvegen som går innover Reistaddalen på vestsida av elva. Like før veien slutter ta av opp til høyre, kryss en bekk og følg tydelig sti opp til setra langs nordsida av bekken. En ny bekk krysses like før setra. Kilde: Romsdal.com

Tilkomst og parkering

Parker ved liten parkeringsplass på Hauan, i sving rett vest for brua over Reistadelva.
Fottur
Blå
Lengde
2,33 km en vei
Stigning
288 m
Tidsbruk
1 t. 55 min.
Høyeste punkt
383 moh

Løype på kart

Køyreskildring
Print ut