English

Reindalseter

Rauma

Kort om turen

Tur fra Pyttbua i høyfjellsterreng som ender i frodige Reindalen.

Ruteskildring

Fra Pyttbua er det skiltet tur til Reindalsetra. Turen går inn Nørdre Botn - på nordsida (til høyre) av to vatn. På avstand ser det vanskelig ut å passere Puttskavelen, men terrenget blir snillere når man nærmer seg. Det er lagt ut mange tau for å holde seg i opp Puttskavelen. Breen er for det meste smelta bort. Berga opp er bratt, men det er ikke noe problem å gå her. I fuktig vær kan det være godt å holde i taua. Man passerer over et skar som er høyeste punktet på turen, før man starter en noe bratt nedstigning på god sti ned til Isholsvatna. Man passerer nå "baksida" av Puttegga og Høgstolen. Etter de første vatna blir terrenget flatere og man kan nyte turen nedover Øvre Reindalen som er tilrettelagt med bruer der elvene er store. Der Øvre Reindalen munner ut i hoveddalen møter man en frodigere vegetasjon med skog. Her blir det en bratt nedstigning rett ned mot Reindalseter. Etter at man er kommet ned i botn av hoveddalen, kommer man inn på stien fra Veltdalen. Følg denne ca 500 m til bru som krysser elva og sti som går bort til Reindalseter som er betjent om sommeren. Kilde:
Fottur
Rød
Lengde
15,77 km en vei
Stigning
561 m
Tidsbruk
9 t. 20 min.

Løype på kart

Køyreskildring
Print ut