English

Raudsandvatnet

Molde

Kort om turen

Raudsand idrettslag har i samarbeid med Raudfjellet hytteforening bygd en stor og flott gapahuk på Kanalneset som ligger ca 500 meter vest for parkeringsplassen ved Raudsandvatnet. Omgivelsene ved gapahuken innbyr til rekreasjon og sosialt samvær rundt de fine bord og benker som er satt ut. StikkUT! -posten 2021 er helt i vestenden av Raudsandvatnet. 

Ruteskildring

Følg stien som starter ved parkeringsplassen og gå langs nordsiden av Raudsandvatnet frem til gapahuken, følg stien videre vestover. Stikk UT! -posten for 2021 står i vestenden av vatnet, ca 2 km fra demningen  

Tilkomst og parkering

Avkjørselen til veien opp til Raudsandvatnet ligger ca 500 meter nord for Raudsand sentrum, i retning mot Angvika. Det er bomvei, kr 50 - betaling med Vipps. NB! Det er delvis dårlig og smal vei frem til parkeringsplassen ved Raudsandvatnet. For de som ikke vil kjøre bil etter den dårlige bomveien, kan ett ett alternativ være å parkere ved Raudsand samfunnshus, gå langs FV 666 i retning mot Angvika til avkjørsel merket bomveg. Følg denne opp til Raudsandvatnet.

Fottur
Grønn
Lengde
1,65 km en vei
Stigning
14 m
Tidsbruk
55 min.
Sesong
Vinter, Sommer, Høst
Høyeste punkt
401 moh
Merking
Merket
Mobildekning
Delvis

Løype på kart

Betalingsmiddel for bomvei

Vips
Køyreskildring
Print ut