English

Raudsandvatnet

Molde

Kort om turen

Raudsand idrettslag har i samarbeid med Raudfjellet hytteforening bygd en stor og flott gapahuk på Kanalneset som ligger ca 500 meter vest for parkeringsplassen ved Raudsandvatnet. Omgivelsene ved gapahuken innbyr til rekreasjon og sosialt samvær rundt de fine bord og benker som er satt ut.

Rutebeskrivelse

Følg stien som starter ved parkeringsplassen og gå langs nordsiden av Raudsandvatnet frem til gapahuken

Adkomst og parkering

Avkjørselen til veien opp til Raudsandvatnet ligger ca 500 meter nord for Raudsand sentrum, I retning mot Angvika. Det er for tiden ingen bomavgift. Parkering ved demningen på Raudsandvatnet. For de som ønsker en lengre tur kan f.eks parkere ved Raudsand samfunnshus, gå langs FV 666 i retning mot Angvika til avkjørsel merket bomveg. Følg denne opp til Raudsandvatnet. .
Fottur
Blå
Lengde
0,6 km tur/retur
Stigning
10 m
Tidsbruk
15 min.

Løype på kart

Valg for kartet:

Annet

Raudsandfjellet hytteforening og Rausand Idrettslag vil i løpet av 2014 starte med å bygge en tursti langs vatnet frem til gapahuken.
Kjørebeskrivelse
Print ut