English

Raudheia

Gjemnes

Kort om turen

En kjempefin tur i et av de mest besøkte turområdene i ytre Romsdalen. Fantastisk utsikt når du kommer deg opp på toppen

Ruteskildring

Fra den store parkeringsplassen på Fursetfjellet. Tar du veien over brua helt i sørenden av parkeringsplassen.  Deretter tar du første til høyre opp en grusvei. Denne kan av og til være stengt av bom.  I enden av denne grusveien kommer du ut på sti over myr.  Da er det bare å følge denne opp til toppen.  Det blir tørrere jo lenger opp du kommer.  Toppen ligger bak og til høyre fra fortoppen.

Tilkomst og parkering

Stor parkeringsplass på vestsiden av hovedveien på Fursetfjellet, rett før du begynner nedkjøringen til Batnfjorden. 30 kr
Fottur
Blå
Lengde
3,6 km en vei
Stigning
449 m
Tidsbruk
2 t. 55 min.

Løype på kart

Underlag Lengde i km
Sti 5

Kart

Turkart Molde og Fræna
Køyreskildring
Print ut