English

Ramshaugen

Aukra

Kort om turen

Dette er en kort og idyllisk skogstur i Julsundet, uten bratt stigning i starten. Turen går på vanlig skogsti med variert underlag. På ytterste punktet er der en koselig benk med flott utsikt til Julsundet og Otrøya. I Kobbevika, ned til venstre, like ved Ramshaugen er det en liten badeplass og rasteplass. I skogen på høyre side for stien ned dit, ligger det ei gravrøys.

Ruteskildring

Turen starter ved parkeringsplass ved toalettbygg, ned til venstre ved nedkjørselen til Eidskrem. Navneskilt ved startsted. Turen går på myk tursti en runde rundt Ramshaugen.Litt vått et par steder. Rett etter turpostkassa er det et litt brattere parti.

Tilkomst og parkering

Turen starter ved parkeringsplass ved Ramshaugen. Kjør Fylkesvei 662. Fra Molde er det vel 12 km til avkjørselen ned til venstre på Eidskrem (Naustskaret). Ta til venstre igjen i første kryss, kun noen få meter fra avkjørselen fra fylkesveien. I dette krysset er det skiltet til Ramshaugen. Når du kommer nordfra tar du av til høyre etter "langstrekket" og busslomma på Eidskrem. Stor parkeringsplass ved startsted
Fottur
Grønn
Stigning
14 m
Tidsbruk
25 min.
Sesong
Vinter, Vår, Sommer, Høst

Løype på kart

Val for kartet:

Underlag Lengde i km
Sti 0,5

Offentleg transport

Det går buss via Julsundet til Aukra og Fræna, men det er få avganger.

Anna

Offentlig toalett på startsted. På vei ned mot Kobbevika ligger det ei gravrøys. NB På deler av Ramshaugen er det svært bratt, særlig på den nordligste delen av området. Pass godt på barna.
Køyreskildring
Print ut