English

Plassasetra

Rauma

Kort om turen

Bratt sti opp til ei flott seter som ligger like under skoggrensa.

Ruteskildring

Parker ved Verma Nærbutikk. Stien starter opp en traktorvei mot nord, og er merket med skilt og røde merker. Fortsett vei opp til en gård, der stien går på baksiden av fjøsen. Stien krysser jernbanen og fortsetter bratt oppover skogen til Plassasetra. Kan fint kombineres med rundtur via Kylling- og Rødstølsetra og ned igjen gamle kongevei. Kilde:
Fottur
Blå
Lengde
1,25 km en vei
Stigning
390 m
Tidsbruk
1 t. 40 min.

Løype på kart

Køyreskildring
Print ut