English

Opstadhornet

Molde

Kort om turen

Opstadhornet er med sine 737 moh den høgaste toppen på Otrøya og i Midsund kommune. Toppen er kjend på grunn av eit stort parti av fjellet som har løsna og glidd ut. Dersom utglidninga fortsett og fjellstykket går i fjorden, vil flodbølger truge Molde og omliggende land.

Ruteskildring

Turen startar frå parkeringsplassen ved kapellet. Følg tursti som leder mot traktorveg/ turveg og vidare oppover dalen. Det er drøyt 3 km til Heggdalsvatnet.Frå Heggdalsvatnet følgjer du felles sti mot Opstadhornet og Heggdalshornet. Følg stien oppover mot Råkbakken og Slettheia. Denne stien er merka, men kan være vanskelig å følgje heile tida. Siste stykket opp til Slettheia er stien vanskelig å følgje, men gå bare mot toppen av Slettheia og drei mot Opstadhornet så kjem ein inn på stien igjen. Siste partien opp er forholdvis bratt, men ikkje vanskeleg å ta seg fram.

Tilkomst og parkering

Det er parkeringsplass ved Kappelet på Nord-Heggdal. Den skal vere godt merka i frå hovedvegen. I frå kappellet er det laga tursti som knyter seg på resten av stinettverket i Nord-Heggdal. Parkeringsplass ved kapellet, Nord-Heggdal.
Fottur
Rød
Lengde
6,7 km en vei
Stigning
679 m
Tidsbruk
5 t. 5 min
Høyeste punkt
701 moh

Løype på kart

Underlag Lengde i km
Sti 3,5

Anna

Området som geologene har vurdert som rasfarlig, ligger vest av topp-punktet og er på ca 700x700 meter. Flaket er på ca 15-20 millioner m³ og har glidd ut 30-40 meter over et tidsrom på flere tusen år. Geologene trodde utglidingen hadde stabilisert seg, men GPS-målinger (2003-2006) visste noe annet. Målingene indikerte bevegelser i noen av målepunktene i øverste platået. Det er også utført geofysiske målinger som bekrefter en dyptliggende bruddsone. Et ras fra Oppstadhornet vil i tillegg til å

Kart

Turkart 1:50 000 Harøyfjorden
Køyreskildring
Print ut