English

Olaskarsvatnet

Rauma

Kort om turen

Følger starten på Romsdalshorn vanlige vei opp til botnen, og deretter ut til Olaskarsvatnet som ligger flott til mellom mektige fjell.

Ruteskildring

  Start ved parkeringsplass helt øverst i Venjesdalen, ved skilt til Dalsida Landskapsvern område. Følg tydelig sti fram til Hornvatnet. Følg sti langs rundt vatnet et lite stykke og ta deretter opp sti som krysser oppover Hornura, ca. 100 m til høyre for elva fra botnen mellom Romsdalshornet og Olaskardstind. Øverst i Hornura går det over til litt enkel klyving opp svaene som leder opp til botnen, og stien er merket med rød maling. Det er viktig å følge stien til høyre helt til en er på høyde med botnen, og ikke ta av til venstre for tidlig. Det står varder innover mot botnen som en skal se før en tar av fra stien opp mot Romsdalshornet. I botnen krysser en elva, og følger merket sti som går oppover en rampe på siden ut mot Venjesdalen. Rampen leder helt opp til flata før vatnet. Fortsett innover til vatnet. Kilde: http://romsdal.com/
Fottur
Rød
Lengde
2 km en vei
Stigning
433 m
Tidsbruk
2 t. 5 min.

Løype på kart

Køyreskildring
Print ut