English

Øvstestølen

Rauma

Kort om turen

Lang, men godt merket fjelltur fra Vakkerstølen gjennom Litlehånådalen, over Hånådalsreset og ned Litlelangdalen. Passerer flere flotte vatn med fiskemuligheter.

Ruteskildring

Turen starter på Vakkerstølen. Fra Vakkerstølen følg rødmerket sti opp til brua og deretter tydelig og vardet sti på høyre side av Hånådalselva oppover mot Litlehånådalsvatnet. Stien går slakt oppover i fint terreng, og i stikryssøverst i dalen (før vatnet), hold til venstre og fortsett opp dalen til vatnet. Jervebua ligger ved hitenden av vatnet. Følg vardet sti videre innover langs østkanten av vatnet, stien går 50 - 100 m fra vannkanten. Fortsett også øst for det neste mindre vatnet. Etter det siste vatnet i dalen stiger stien slakt oppover og skrår så over til venstre mot Hånådalsreset. Følg siste ryggen (til høyre for stor ur) før reset oppover, først til høyre for ryggen og deretter til venstre til en er på høyde med skaret, kryss deretter inn i skaret over noen sva. Fra reset går stien ned igjen, hold til høyre for det første tjernet, og videre nedover mot Bjørnabotnvatnet. Like før vatnet er det et kort, bratt parti. Følg deretter østkanten av vatnet til enden av vatnet. Fortsett videre nedover mot det neste vatnet i Vetlelangdalen, her går stien langs nord-øst kanten av vatnet og terrenget blir mer vegetert. Stien følger dalen videre et stykke op oppsiden av Litlelangdalsvatnet og svinger nordover til Osten (hytte) som ligger øverst i Litlelangdalen. Herfra svinger dalen og stien igjen mot vest og går til høyre for elva nedover dalen. Stien går et stykke slakt nedover, før det blir litt brattere siste stykket ned mot Øvstestølen. Kilde:
Fottur
Blå
Lengde
22,82 km en vei
Stigning
885 m
Tidsbruk
13 t. 40 min.

Løype på kart

Køyreskildring
Print ut