English

Ølsteinsbrua - Dalehaug

Rauma

Kort om turen

Turen følger stort sett god traktorveg sør for elva til starten på Kvanndalen og egner seg også for terrengsykkel. Den enkelte kan velge hvor langt en vil gå, mulig å ta av både på Nedre og Øvre Dale.

Ruteskildring

Parker langs grusveg inn til Ølsteinbrua. Følg veien videre til Ølsteinbrua og kryss denne. Følg traktorveg som følger langsmed elva i begynnelsen, og deretter inn i skogen. Tydelig traktorveg det første stykket, deretter litt dårligere opp en bakke før det blir god traktorveg igjen. Følg traktovegen inn til en bakke ned til elva, der en kan krysse brua over til Nedre Dale. Fortsetter en rett fram (ikke traktorveg opp til høyre) kommer en etterhvert til ei ny bru som går over til Øvre Dale. Traktorvegen fortsetter videre langs et jorde, og til ei bru som krysser over til venstre mot Kvanndalen. Her er det ca. 300 m med god sti før en kommer inn på traktorvegen i Kvanndalen som følges ned til Dalehaug, og evt. vegen tilbake til utgangspunktet. Kilde:
Fottur
Grønn
Lengde
5,66 km en vei
Stigning
196 m
Tidsbruk
3 t. 20 min.

Løype på kart

Køyreskildring
Print ut