English

Øksenvågrompå

Averøy

Kort om turen

Ytterst ute i havgapet, over nakne og vakre svaberg, har havfolket dette idylliske turmålet.

Ruteskildring

Det er god sti hele veien ut til turkassen på Øksenvågrompå. Sti på venstre side av lagunen. Kryss lagunen der det er lagt opp steiner. Følg sti som tar til høyre når du kommer over. Stien går først nede ved sjøkanten, for så å gå opp på høyden av bergene. Du passerer to hustun. Ved det ene er det tydelig skiltet at du skal følge stien utenfor tunet (det går og sti gjennom tunet, men den skal du ikke gå). Følg stien utover. Turkassen er nesten helt ute på de ytterste berg. Biologisk mangfold: Strandeng og strandsump, se http://dnweb12.dirnat.no/nbinnsyn/asp/faktaark.asp?iid=BN00013405 På Vettmolan, på holmene som ligger rett ved, er det yngleområde for ærfugl, fiskemåke, svartbak og makrell- / Rødnebbterne. Se http://dnweb12.dirnat.no/nbinnsyn/asp/faktaark.asp?iid=BA00061824

Tilkomst og parkering

Øksenvågen. Kjør Fv64 til Atlanterhavstunellen, Averøysiden. Herfra er det skiltet ut til Øksenvågen. Kommer du fra Kristiansund skal du ta til venstre rett etter bomstasjonen, kommer du fra Eide og Atlanterhavsvegen skal du ta til høyre rett før bomstasjonen. Skilt Øksenvågen. Fra Fv64 kjører du Fv258 om lag 700 m. Ta til venstre, retning Øksenvågen. Kjør utover. Når du kommer til veiskille ute i vågen skal du holde til venstre. Liten p-plass rett over ei smal bru, høyre hånd. Eller parker litt lengre opp i vegen, se skilt. Utgangspunkt for turen er ved et gult hus på høyre hånd. Se skilt. Det er litt dårlig med parkeringsplasser. Parker enten på liten p-plass rett over brua, eller oppe i veien. Vis hensyn!
Fottur
Grønn
Lengde
3,2 km tur/retur
Stigning
0 m
Tidsbruk
50 min.

Løype på kart

Underlag Lengde i km
Sti 3,2

Offentleg transport

Buss. Det går buss til Øksenvågen. Se http://www.frammr.no.

Kart

Køyreskildring
Print ut