English

Nøråsen (107 moh.) fra Poppey

Ålesund

Kort om turen

Dette er en familievennlig tur som i all hovedsak foregår i skogsterreng. Det er noen åpninger/lysninger i skogen, 'normalen' er at dette er myr.Selv om stien går gjennom det som betegnes som myr og våtmark, jf. kart, er dette en relativt tørr tur. Stiene ligger høyt i terrenget og bukter seg rundt de verste våt-områdene. Gode sko som tåler fukt bør brukes. Du får sett noen glimt av Grytafjorden når du går her, men det er først når du er oppe på ca. 90 moh. at du får skikkelig overblikk over fjella i Haram. Sørover er det ikke så mye å se pga. trærne. På toppen, som er markert med et trig. punkt og en postkasse med loggbok(EIL) er det fint å ta seg en rast. Mellom Ljørusta og Nøråsen vil du passere et jaktleger, lafta gapahuk, se bilde. Denne gir noe ly mot evt. vind. Her er det også fint å ta en pust i bakken før man fortsetter det siste stykket mot toppen. På vei ned fra Nøråsen, mot Rot, kommer man inn på en flott gruset traktor/skogsvei. Denne er flat og fin, passer til alt fra barnevogner til rullestol og sykler. Det er en liten rasteplass der du kommer ut av skogen. Her er det også en postkasse med en turloggbok. Langs denne ruten som er logget her, er det laget til flere bålplasser. Kan være noe uforsvarlig da disse er midt i granskogen og selv om marka er våt er det dårlig med vann for evt. slukking av et bål ute av kontroll. Samme som start.

Ruteskildring

Denne turen tar utgangspunkt ved Poppey, ved Stokke på Ellingsøya.Det er en alternativ parkering ved Brendehaug, noen hundremeter øst for Poppey. Her er det kun plass til en bil. Denne må kjøre inn på en gresslagt skogsvei, på nordsiden av veien (FV 107). Du kan da enten gå motsatt vei av det som er beskrevet her, eller følge Lyngholmvegen vestover mot Poppey, og følge denne ruten videre. Fra Poppey krysser vi FV 107, og går noen få meter mot vest, til venstre for avkjørselen ned til restauranten. Stien starter fra vestenden av bussholdeplassen på nordsiden av vegen. Selve starten er ikke merket, men det ligger et skilt noen meter inne på denne veien som peker mot 'Ljørusta'. Selve starten er noe fukteig, men etter ca. 200 meter er stien god og tørr, samt tydelig. Resten av turen foregår på en vel definert sti, som er sporadisk merket. Vi går i all hovedsak østover, uten å ta av i stidelingene som dukker opp. Det første krysset er godt skiltet: Det peker mot Årsetneset/Ellingshaugen (vestover) og øst mot Nøråsen. Vi følger her skiltingen mot Nøråsen. Etter ca 100 meter så dukker det opp en ny stideling, vi går forbi denne og over myra som ligger foran oss. Like etter denne myra dukker gapahuken opp, som er et godt referansepunkt. Stiene i området her er merket med 'brøytestikker'. Nå er det bare 300 meter frem til toppen, det er på denne strekningen opp mot Nøråsen at du vil ha den beste utsikten. Etter å ha passert trig. punktet på toppen går vi noen meter til mot øst, for så å gå sørover, over ei lita bru. Denne er lagt over en bekk. Da denne turen ble oppgått, var det tydelig inngrep i naturen her. Sannsynlig er det grøfting langs myra for å drenere denne.. Denne 'gata' går parallelt med stien ned mot Rot, her møtes de og vi fortsetter videre på en flott traktor/grusvei. Etter ca. 500 meter kommer vi til et tydelig kryss. Man kan her velge å gå sørover mot Rot, for deretter å følge gamlevegen til Poppey. Vi andre følger traktorveien videre ca. 900 meter til, her fortsetter traktorveien sørover mot FV 107 og Stokkereitane.Her, ved et redskapsskjul, går det en sti ut fra traktorveien. Vi følger denne vestlige stien og går over Stokkemyrane. Snart står vi nede på bussholdeplassen på Brendehaug. Her er det bare å krysse FV 107 og følge Lampeholmvegen vestover til Poppey, hvor bilen står parkert.

Tilkomst og parkering

Startpunktet ligger i GPX-filen som 'P Poppey'. Dette er parkeringsplassen ved Poppey, som er en nedlagt restaurant (2014). Den har ikke vært i drift siden 2011. Fra Ålesund og Stette kjører du mot Stokke på FV 107 (Ellingsøyvegen). Byggningen ligger opp mot veien, og er ikke mulig og overse. Det er til og med skilt på nordsiden av veien (Kniv og gaffel) som viser riktig vei her. Det er i skrivendestund ingen avgifter her. Ved den nedlagte restauranten Poppey, det er ingen avgifter i 2014.
Fottur
Grønn
Lengde
4,8 km tur/retur
Stigning
80 m
Tidsbruk
1 t. 25 min.

Løype på kart

Underlag Lengde i km
Asfalt 0.70
Sti 2,5

Offentleg transport

Det er busstopp både ved Poppey på Stokke, og Brendehaug som er alternativ start. Se http://www.frammr.no for detaljer.

Anna

Etter det som blir fortalt skal det være hoggorm i området. Dette er et perfekt hjorteterreng, så hold hunden i bånd. Da denne turen er relativt 'flat', blir ikke stigning/helning registrert på denne turen.

Kart

Brattvåg, blad 1220 III i M711 kartserien og Ålesund i Turkartserien
Køyreskildring
Print ut