English

Nipa, Gjøna, frå Haugsbygda

Sande

Kort om turen

Fantastisk utsikt over heile ytre søre og havet. Deler av råsa fylgjer den gamle kløvvegen mellom Haugsbygda og Gjerdsvika som var i bruk til det vart bygd veg rundt Gjøneset. Gjerdsvika I.L. har trimpost på Nipa.

Rutebeskrivelse

Start i Haugelia byggefelt. Råsa byrjar på enden av den øverste vegen, gå mot vest, der er 2 grinder i gjerdet, gå forbi den første, råsa går gjennom grind nr 2. Råsa går først gjennom skogen, kan vere litt vått her på enkelte parti, oppom skogen kjem du opp på Dalen med restar etter gamle vårfjøsar. Derifrå fylgjer råsa den gamle kløvvegen som er oppmura oppigjennom fjellsida. Når du kjem opptil høgspentlinja tek du av frå råsa, den går til Haugshornet, og fylgjer høgspentlinja til neste stolpesett,der finn du råsa til Nipa, den går då mot vest, først over nokre torvmyrar, kan vere litt vanskeleg å finne her, men når du kjem bort til ryggen opp til Saursegga går råsa etter høgste ryggen heilt ut til Nipa. Når du skal gå opp til Nipa frå lavaste punktet mellom Saursegga og Nipa går råsa nesten beint opp bratta, føler du att det er for bratt går det å ta til høgre og fyjgje ei rås som går opp på nordsida av det brattaste partiet. Når du kjem opp er det vel verdt slitet, herifrå har du ei fantastisk utsikt. OBS Vis varsemd, svært bratt utføre på sørsida.

Adkomst og parkering

Haugelia i Haugsbygda. Ta av frå fv 61 i Gursken skilta mot Haugsbygda, køyr 4km, ta til høgre skilta Vonheim, køyr 1km, ta til høgre etter gamal skulebygning og køyr heilt til topps i Haugelia byggefelt. God parkering. Haugelia
Fottur
Rød
Lengde
7,6 km tur/retur
Stigning
800 m
Tidsbruk
3 t. 55 min.

Løype på kart

Valg for kartet:

Underlag Lengde i km
Sti 7,6

Kart

Turkart Ytre Søre Sunnmøre, M711 1119 III, M711 1119 IV, Sunnmorskart.no
Kjørebeskrivelse
Print ut