English

Neagara

Rauma

Kort om turen

Tur på god sti ned til Neagara (Niagara) fossen i Rauma elv.

Ruteskildring

Start og parkering ved butikken på Verma. Kryss E136 mot skilt merka Kyllingbrua på andre side av E136. Følg skilt/sti merket Kyllingbrua. I første kryss nedenfor jordene, ta til høgre. Du kommer etter 50 m fram til et utsiktspunkt. Ved ei grind i østre kant av utsiktsplassen står det et skilt «Niagarafossen» . Åpne grinda og følg den merkede stien som fører ned til Niagarfossen og restene av ei gammel framskotsbru som engang gikk over elva. Du må vende tilbake samme veg. Vær forsiktig, gå ikke for langt ut, det kan være glatt nær fossen. Kilde:
Fottur
Blå
Lengde
0,42 km en vei
Stigning
2 m
Tidsbruk
15 min.

Løype på kart

Køyreskildring
Print ut